De Papyruscollectie: online tentoonstelling

Niet alleen Grieks

De meeste teksten in de collectie van het Leids Papyrologisch Instituut zijn Griekstalig, maar sommige teksten zijn geschreven in het Egyptisch (Hiëratisch, Demotisch, Koptisch) en het Latijn. Bekijk voorbeelden van niet-Grieks schrift.


Ook toen betaalde men belasting

Ostraca (meestal potscherven, maar ook kalksteen) vormden een goedkoop alternatief voor papyrus. In ieder huishouden waren natuurlijk potten te vinden.En die potten gingen kapot. De scherven werden dan hergebruikt als schrijfmateriaal. Belastingkwitanties zijn meestal op ostraca geschreven.


Lenen is van alle tijden

Schriftelijk bewijs van een lening is altijd belangrijk geweest. Zie hier voorbeelden van een graanlening, een wijnlening, een geldlening, en een geldlening tegen onderpand.


Andere officiële stukken

Veel papyri bevatten documenten van officiële aard. Voorbeelden van een geboorte-aangifte, een overeenkomst voor betaling van achterstallige pacht (hier links) en een kwitantie voor betaling in geld en natura.


Privébrieven

Van privébrieven ontgaat ons vaak de inhoud, omdat de context ontbreekt. Dat geldt ook voor deze twee privébrieven op papyrus, uit de derde en zesde eeuw na Chr.


Een naam op de mummie

In een land dat grotendeels uit woestijn bestaat is hout kostbaar en niet altijd voorhanden. Houten mummie-etiketten werden regelmatig in de vorm van een grafsteen gezaagd en met een touwtje rond de nek van een mummie gehangen. Op de etiketten staan vaak de naam en de leeftijd van de mummie.


Homerus lezen in de Romeinse tijd

In de oudheid las men al graag auteurs die wij nu ‘klassiek’ noemen. Teksten werden op bestelling gekopieerd. Het handschrift van literaire papyri is verzorgder en regelmatiger dan dat van documentaire teksten.  Enkele van onze literaire teksten op papyrus: Homeusr, Hesiodus, Plato, Euripides en een fabeltje.


Wastafeltjes

Wastafeltjes of wastabletten zijn dubbelzijdig uitgeholde plankjes houtwaarin was werd gestreken. In die was kraste men dan met een puntige stilus de letters. Met de meestal platte achterkant van de stilus kon de tekst ook makkelijk weer worden uitgewist. Wastabletten waren daarom ideaal als schoolschrift.


Kleine geschiedenis en grote geschiedenis

Alle papyri geven ons, elk op hun eigen manier, informatie over aspecten van het leven in de oudheid. Zie hier een aanklacht van een gewone man over diefstal van jurken, en een papyrus met bericht over een bezoek van keizer Hadrianus.


Magie en (bij)geloof

Magie, geloof en bijgeloof zijn in de oudheid moeilijk van elkaar te scheiden. Daarom in deze online vitrine bij elkaar: een tekening van een tempel, een godenlijst, magische teksten, amuletten en christelijke teksten.