Over Onderwijs- en Studentzaken

Dienst Onderwijs- en Studentzaken (OSZ)

De dienst Onderwijs- en Studentzaken (OSZ) is verantwoordelijk voor alle ondersteunende processen die nodig zijn om het onderwijs aan de faculteit der Geesteswetenschappen te organiseren. Het gaat daarbij om dienstverlening aan ruim 5400 studenten, in 26 bacheloropleidingen en 27 masteropleidingen. De dienst OSZ bestaat uit: Studieadvisering en Onderwijscoördinatie, Onderwijsadministratie, Onderwijsadvies en kwaliteitszorg, Ambtelijk secretariaat examencommissies, Studentzaken (Studiepunt, Studenten Loopbaan Service, Buitenlandcoördinatie en Stage). De medewerkers van de dienst OSZ ondersteunen de studenten en docenten en bepalen samen met hen het gezicht van de opleidingen. Daarbij zijn zij het loket voor de dienstverlening aan studenten.


Nieuws

Intro

Ton verhaalt over de inhoud van de nieuwsbrief en over de doorontwikkeling van OSZ