Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van onder meer de filosofie, godsdienstwetenschappen, geschiedenis, kunsten, kunstgeschiedenis, letterkunde, taalkunde en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. 

De faculteit is gesitueerd in het historische hart van Leiden en heeft ruim 5.400 studenten en 800 medewerkers. Zij biedt een inspirerende,  internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland. Het onderzoek van de faculteit is georganiseerd binnen zes instituten, waarbij tussen september 2013 en augustus 2014 in totaal 71 promovendi hun doctorstitel hebben verworven.

Zie ook: Perspectives on the World, reflections on 2013-2014.


Laatst Gewijzigd: 08-10-2014