Financieel Economische Zaken

" class="getfive" title="" alt="" />

De afdeling Financieel Economische Zaken ondersteunt het bestuur en het management van de instituten op het gebied van het financieel beheer met de instrumenten van de planning & control cyclus (zoals begroting, rapportages, jaarrekening en informatievoorziening over diverse aangelegenheden). Daarnaast worden de projectleiders ondersteund bij het opstellen van de begroting, beheer van het project, en bij een eventuele verantwoording en accountantscontrole.Aanspreekpunten

Instituut Planning & Control Project Controller
LUCL Marielle van der Graaf Andien Vaes
LUCAS Marielle van der Graaf Alex van der Meer
Geschiedenis Marlijn Wijdeveld Stanley Bruins
LIAS Wiebe van der Waals Alex van der Meer
Wijsbegeerte Marlijn Wijdeveld Andien Vaes
NIMAR Marlijn Wijdeveld
Academie der Kunsten Marielle van der Graaf Alex van der Meer
LUCIS en NISIS Wiebe van der Waals Alex van der Meer

Overige onderdelen
Faculteitsbureau Stijn Peeters
OSZ Wiebe van der Waals