Bestuursondersteuning

" class="getfive" title="" alt="" />

De afdeling Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt het faculteitsbestuur zowel secretarieel als beleids- en procesmatig. De afdeling bestaat momenteel uit het bestuurssecretariaat en een beleidsmedewerker/ambtelijk secretaris en staat onder leiding van de bestuurssecretaris.

De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit, draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de facultaire overleggen en de adviescommissies voor onderwijs en wetenschap. Ook zorgt de afdeling voor ondersteuning van het facultaire wetenschapsbeleid dat vooral is gericht op de totstandkoming van interfacultaire en interuniversitaire onderzoeksverbanden, op beïnvloeding van de nationale en Europese onderzoeksagenda voor de Geesteswetenschappen, op de zorg voor wetenschappelijke integriteit en op de verdere ontwikkeling van de Graduate School of Humanities.

De afdeling houdt een overzicht bij van de door het Faculteitsbestuur goedgekeurde documenten (beleid, regelingen en procedures). Dit overzicht is voor elke medewerker van de faculteit toegankelijk via SharePoint.


Database Commissies

De afdeling Bestuursondersteuning co├Ârdineert de benoemingen van studentleden en stafleden in bestuurlijke commissies, zoals het opleidingsbestuur, de opleidingscommissie en de examencommissie. Een overzicht van al deze commissies is te vinden in de Database Commissies.

Om inzichtelijk te maken welke stappen doorlopen moeten worden bij het benoemen en ontheffen van stafleden uit bestuurlijke commissies, is een Stappenplan opgesteld.

Alle correspondentie over benoemingen en ontheffingen leden in bestuurlijke commissies dient te worden gericht aan bestuursondersteuning@hum.leidenuniv.nl.