Over het onderzoek

" class="getfive" title="" alt="" />

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Naar de nieuwe website.Verworven subsidies in 2015

Een overzicht van subsidies die in 2015 zijn toegekend aan Leidse geesteswetenschappers door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren.


Perspectives on the World belicht bijzonder onderzoek 2014-2015

Van masterstudent tot hoogleraar: op alle niveaus wordt binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen bijzonder en spraakmakend onderzoek verricht. In Perspectives on the World, Research within the Faculty of Humanities zijn studenten en wetenschappers van de faculteit aan het woord over hun onderzoek van het afgelopen academisch jaar.


Eregalerij

Een lijst van alle medewerkers van de Faculteit der Geesteswetenschappen die speciale prijzen, beurzen en subsidies hebben ontvangen. Dit is inclusief de winnaars van Spinozaprijzen, Vici-laureaten en de NWO-pioniers.


Verworven subsidies in 2014

Een overzicht van subsidies die in 2014 zijn toegekend aan Leidse geesteswetenschappers door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren.


Verworven subsidies in 2013

Een overzicht van subsidies die in 2013 zijn toegekend aan Leidse geesteswetenschappers door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren.


Verworven subsidies in 2012

Een overzicht van subsidies die in 2012 zijn toegekend aan Leidse geesteswetenschappers door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren.


Ethische Commissie SSH

De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, en adviseert over ethische aspecten die zijn verbonden aan onderzoeksvoorstellen die in het kader van de Europese subsidiemogelijkheden door onderzoekers uit de genoemde faculteiten worden ingediend.