Onderzoekscholen

Veel onderzoekers uit de faculteit Geesteswetenschappen zijn lid van een onderzoekschool op hun vakgebied. Onderzoekscholen zijn samenwerkingsverbanden van onderzoekers uit verschillende faculteiten uit een universiteit (interfacultaire scholen) dan wel van verschillende universiteiten (interuniversitaire scholen).

Scholing promovendi
Hoewel sinds enkele jaren de primaire verantwoordelijkheid voor de opleiding en begeleiding van promovendi is belegd bij de universitaire Graduate Schools, bieden ook de onderzoekscholen landelijke promovendicursussen aan. Deze cursussen bieden inhoudelijke en methodologische scholing en ze geven promovendi de gelegenheid contacten te leggen met collegae aan andere universiteiten. Tussen de geesteswetenschappelijke en letterenfaculteiten en de onderzoeksscholen in de geesteswetenschappen is afgesproken dat de scholen onderwijs organiseren en aanbieden dat een plaats kan krijgen in de programma’s van de facultaire graduate schools.

In 2011 hebben de decanen Letteren en Geesteswetenschappen en de samenwerkende onderzoekscholen een overeenkomst gesloten over onderwijs aan promovendi en onderzoeksmasterstudenten. Deze overeenkomst is bekend gemaakt met een brief van 14 november 2011; u kunt deze hier nalezen - het overzicht van onderzoekscholen dat als bijlage was bijgevoegd, is in deze versie verder gecompleteerd.

LOGOS

LOGOS is het Landelijk Overleg van Geesteswetenschapelijke Onderzoek-Scholen. Dit overleg werd in 2008 opgericht als platform om informatie uit te wisselen over de beste manier waarop de landelijke onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen kunnen worden ingericht.

Penvoerderschap

De Faculteit der Geesteswetenschappen is penvoerder van twee onderzoekscholen:

 • NISIS 
  Nederlandse Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Islamstudies
 • POSTHUMUS 
  N.W. Posthumus Instituut

Overige onderzoekscholen

 • ARCHON Interuniversitaire onderzoekschool Archeologie, Nederland - Penvoerder: Leiden, faculteit Archeologie
 • Huizinga Instituut  
  Landelijke onderzoekschool Cultuurgeschiedenis - Penvoerder: UvA, Faculteit Geesteswetenschappen
 • LOT 
  Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap - Penvoerder: UU, Faculteit Geesteswetenschappen
 • NICA
  Netherlands Institute for Cultural Analysis - Penvoerder: UvA, Faculteit Geesteswetenschappen
 • NOSTER
  Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap - Penvoerder: UU, Faculteit Geesteswetenschappen
 • NOG
  Onderzoekschool Genderstudies
 • OIKOS
  OnderzoeksInstituut Klassieke Oudheid Studiën - Penvoerder: RU, Faculteit Letteren
 • OPG
  Onderzoekschool Politieke Geschiedenis - Penvoerder: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
 • OSK 
  Onderzoekschool Kunstgeschiedenis - Penvoerder: UU, Faculteit Geesteswetenschappen
 • OSL
  Onderzoekschool Literatuurwetenschap - Penvoerder UvA, Faculteit Geesteswetenschappen
 • OSZMED
  Onderzoekschool Mediëvistiek - Penvoerder: RUG, Faculteit Letteren
 • OZSW 
  Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte - Penvoerder: EUR, Faculteit der Wijsbegeerte
 • RMeS
  Research School for Media Studies

Laatst Gewijzigd: 02-03-2015