Over het project

Brieven als Buit-monografie verschenen

Vorig jaar zijn de dissertaties van het Brieven als Buit-programma gepubliceerd: Judith Nobels (Extra)Ordinary letters en Tanja Simons Ongekend 18e-eeuws Nederlands. Nu is de monografie Letters as Loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch van Gijsbert Rutten en Marijke  van der Wal verschenen.