Het AVT-bestuur

Het huidige bestuur van de AVT bestaat uit de volgende leden:


Elena Tribushinina (voorzitter; aftredend feb. 2018; dan evt. herkiesbaar)

Jenny Audring (secretaris; aftredend feb. 2019; dan niet herkiesbaar) 

Sander Lestrade (penningmeester en ledensecretaris; aftredend feb. 2018; dan evt. herkiesbaar)

Janine Berns (tweede penningmeester; aftredend feb. 2018; dan evt. herkiesbaar)

Bert Le Bruyn (aftredend feb. 2019; dan evt. herkiesbaar)

Lotte Hogeweg (aftredend feb. 2020, dan evt. herkiesbaar)

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden tijdens de TIN-dag. Potentiële leden voor het bestuur kunnen zich melden voordat de ledenvergadering plaatsvindt. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar. De LIN-bundel wordt normaliter geredigeerd door twee leden van het AVT-bestuur.

 
Laatst Gewijzigd: 05-02-2017