Invulling van je keuzeruimte

Voor iedere student is een deel van het studieprogramma gereserveerd voor de vrije keuzeruimte. Deze keuzeruimte kun je op verschillende manieren invullen. Wij hebben de mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Minoren

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.
Op de minorensite vind je een lijst met alle minoren geordend op alfabet en per faculteit.

Praktijkstudies
Een bijzondere vorm van minoren zijn de PraktijkStudies. Deze kun je gebruiken om je alvast voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ze worden op tijdstippen ingeroosterd waarop geen hoofdvakken mogen worden gegeven. Hierdoor kun je ze altijd naast je hoofdvak volgen.
De vijf PraktijkStudies zijn:


Individuele invulling van je keuzeruimte

Naast bovengenoemde vaste pakketten kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven. Hiervoor kun je een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Je kunt je keuzeruimte op verschillende manieren invullen:

 • Individueel keuzepakket
  Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte.
 • Buitenland
  Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met de coördinator buitenland (mw. drs. Karin Aalderink) of met je studiecoördinator.
 • Stage
  Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de stagecoördinator van de Studenten Loopbaan Service (mw. drs. Barbara Sumer) je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen.
 • Afgeronde hbo-opleiding
  Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding.

Laatst Gewijzigd: 18-07-2016