Algemene voorwaarden

Voorwaarden wat betreft inschrijving, kosten, restititutie en meer.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt middels het inschrijfformulier. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling en een gewaarmerkte kopie van uw hoogst behaalde diploma. Na inschrijving ontvangt u van ons het volgende:

 • Bevestigingsbrief (bevat o.a. roosterinformatie)
 • persoonlijk studentennummer
 • registratiekaart
 • inloggegevens ULCN account (geeft oa toegang tot Blackboard)
De medewerkers van het Studiepunt schrijven u in voor de colleges en tentamens/schrijfopdrachten in uSis, dit hoeft u niet zelf te doen.


Deadlines

Inschrijven voor cursussen in het tweede semester 2017-2018 is mogelijk van 1 november 2017 t/m 15 januari 2018.

Annulering en restitutie

Annulering is mogelijk tot twee weken voor de start van het semester. Voor het eerste semester is de uiterste annuleringsdatum 15 augustus, voor het tweede semester 15 januari. In geval van annulering na de uiterste datum worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht:

 • Vóór aanvang van de cursus: 10% van het cursusgeld
 • Bij annulering in de eerste cursusweek: 40% van het cursusgeld
 • Bij annulering in de tweede week of later wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van:
 • overmacht (bv op medische gronden)
 • annulering van een cursus en geen passend alternatief wordt aangeboden
In geval van ziekte of wisseling van docent wordt niet gerestitueerd. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u de registratiekaart te retourneren. Indien nog geen betaling heeft plaatsgevonden wordt een aangepaste factuur toegezonden.

Resultaten

Indien de cursus met een positief resultaat wordt afgerond worden het cijfer en EC’s vastgelegd in uSis (studentenregistratiesysteem). Cijferlijsten kunt u na afloop van de tentamenperiode opvragen via e-mail.   Indien u besluit uw inschrijving om te zetten naar een reguliere (bachelor-/master-)inschrijving, dan is het mogelijk vrijstelling aan te vragen voor reeds gevolgde vakken. Lét op. Resultaten zijn beperkt geldig:

 • resultaten voor propedeusecolleges zijn 3 jaar geldig
 • resultaten voor hogerejaars colleges zijn 10  jaar geldig.

Rechten

Als contractstudent heeft u recht op:
- gebruik van Blackboard, de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden
- gebruik van de computerzalen
- gebruik van de Universiteitsbibliotheek (UB)
- gebruik van een uMail-adres (e-mail)

U heeft geen recht op:
- studiefinanciering
- korting bij het Talencentrum van de Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 28-06-2017