Toegangseisen

Wat zijn de toegangseisen voor het contractonderwijs aan de faculteit der Geesteswetenschappen?

De toegangseisen voor het contractonderwijs zijn gelijk aan de wettelijk vastgelegde toegangseisen voor een universitaire opleiding. Dat betekent dat u minimaal een VWO diploma, of een daaraan gelijkwaardig diploma moet hebben behaald.

Bij inschrijving moeten gewaarmerkte kopieën van diploma's overlegd worden. Dit betekent dat kopieën dienen te zijn gewaarmerkt door de instelling die het originele diploma heeft uitgegeven en door dezelfde instelling in een gesloten envelop moet worden verstuurd naar:

Studiepunt Geesteswetenschappen
T.a.v. de coördinator contractonderwijs
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden

Indien het niet mogelijk is om kopieën te laten waarmerken door de instelling, is het ook mogelijk de kopie te laten waarmerken door een notaris.

Twijfelt u of uw diploma toegang geeft tot contractonderwijs? Neemt u dan contact op met ons op via: contractonderwijs@hum.leidenuniv.nl.


Aanvullende eisen

Voor sommige collegereeksen gelden aanvullende eisen. Eventuele aanvullende eisen vindt u bij de collegebeschrijvingen. Ook kunt u inlichtingen inwinnen bij het secretariaat of de studiecoördinator van de relevante opleiding. Telefoonnummers en e-mailadressen vindt u in de adressenlijst.

Mastercolleges

In sommige gevallen zijn colleges die onderdeel uitmaken van een masteropleiding toegankelijk voor contractstudenten. Hiervoor gelden strenge toegangseisen.
> Meer informatie...

Laatst Gewijzigd: 13-02-2014