Kosten en betaling

Wat zijn de kosten van contractonderwijs? Hoe kan ik betalen? Heb ik recht op studiefinanciering?

Cursuskosten

De kosten voor het contractonderwijs bedragen €121 per EC voor bachelorcolleges (collegejaar 2017-2018). 1 EC staat voor een studielast van 28 uur.  

Prijzen zijn inclusief één tentamenmogelijkheid en een eventuele herkansing in hetzelfde collegejaar. Eventueel aan te schaffen studiematerialen zijn niet inbegrepen.

Bovenstaande kosten zijn vrijgesteld van BTW.


Betaling

Na verzending van het inschrijfformulier wordt u automatisch doorgeleid naar Paylogic, het betaalsysteem van de Universiteit Leiden.

Indien betaling via Paylogic niet mogelijk is kan de betaling via overschrijving voltooid worden:
IBAN NL 74 RABO 0102054266
t.n.v. Universiteit Leiden Faculteit Geesteswetenschappen
o.v.v. SAP 1500000004 en uw naam.

De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus door ons te zijn ontvangen. Bij overschrijding van deze termijn kunnen wij een tijdige verwerking van uw inschrijving niet garanderen.

Gespreide betaling en eenmalige incasso's zijn niet mogelijk.

Laatst Gewijzigd: 19-01-2017