Studeren à la carte

Heeft u belangstelling voor een universitaire opleiding, maar wilt u niet meteen een hele studie volgen, kies dan één van de vele à la carte-cursussen die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt.

Aanschuiven bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

De Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen is één van de breedste in haar soort. Er worden niet minder dan 80 verschillende talen onderwezen. Daarnaast wordt een duizelingwekkend spectrum aan wetenschappen aangeboden. 

De faculteit geniet landelijke bekendheid vanwege de concentratie van deskundigheid op het terrein van de buiten-Europese taal- en cultuurgebieden, bijvoorbeeld die van China, Japan, Indonesië en het islamitische Midden-Oosten. Daarnaast worden ook veel minder bekende talen zoals die van Indiaanse volken in Midden- en Zuid-Amerika, en talen uit gebieden in Afrika en Centraal-Azië in Leiden onderwezen. 

Daarnaast herbergt de Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen ook meer voor de hand liggende vakgebieden zoals (kunst)geschiedenis, Nederlands, Frans, Duits en Engels.
 
Het Studeren à la carte biedt u de mogelijkheid om cursussen te volgen op één of meerdere van de volgende gebieden:

  • Communicatie en educatie
  • Cultuur en geschiedenis
  • Gedrag en maatschappij
  • Muziek, beeldende kunst en vormgeving
  • Religie en filosofie
  • Taalkunde


Hoe werkt Studeren à la carte?

Bij Studeren à la carte of toehoorderschap is er sprake van aanschuifonderwijs: u schuift aan bij een reguliere collegereeks, zonder dat u tentamen aflegt. Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. Hierop staan geen studieresultaten (er is immers geen tentamen afgelegd).

Voor Studeren à la carte wordt aan het begin van elk collegejaar een vast cursusaanbod vastgesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn in een andere cursus dan die in het aanbod beschreven staan, neem dan contact op met studiecoördinator van de betreffende opleiding. 

NB Cursussen die onderdeel uitmaken van een masteropleiding (MA) kunnen nooit als toehoorder worden gevolgd.

Is het mogelijk om wél tentamen af te leggen?

Als u in het bezit bent van een VWO-diploma (of gelijkwaardig) is het mogelijk om colleges te volgen en deze af te sluiten met een tentamen. U schrijft zich dan in als contractstudent.

Contractonderwijs bestaat net als Studeren à la carte uit aanschuifonderwijs. Echter, na afloop van de collegereeks legt u evenals de reguliere studenten tentamen af. Behaalde resultaten worden bewaard en kunnen tot vrijstellingen leiden wanneer u besluit de volledige studie te gaan doen. Deze vorm is vooral geschikt voor mensen die nog niet weten of een studie hen wel ligt.

Meer informatie over contractonderwijs.

Contact

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de coördinator Studeren à la carte mw. Petra Jochems Verschuren.

Heeft u inhoudelijke vragen over een cursus, neemt u dan contact op met de studiecoördinator van de desbetreffende opleiding. Contactgegevens vindt u op de opleidingswebsites via de link Studieadvies- en begeleiding onder het kopje 'Studenten'.

Laatst Gewijzigd: 21-06-2016