Verworven subsidies in 2014

Een overzicht van subsidies die in 2014 zijn toegekend aan Leidse geesteswetenschappers door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland en stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren.

NWO subsidies

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via subsidies en onderzoeksprogramma's. Hieronder vindt u een overzicht aan in 2014 uitgekeerde NWO subsidies aan Leidse Geesteswetenschappers.


Actueel

Onlangs mocht Dr. Alwin Kloekhorst, werkzaam aan het Leiden University Centre for Linguistics, een Vidi-beurs in ontvangst nemen voor zijn onderzoek naar het uiteenvallen van de Indo-Europese moedertaal. In dit onderzoeksproject zal Kloekhorst door middel van taalkundig stamboomonderzoek achterhalen hoe de allereerste opsplitsing van die Indo-Europese moedertaal precies is gegaan.


NWO vernieuwingspuls

  • Vidi-subsidies


Vici-subsidies


Veni-subsidies

NWO diverse subsidies

NWO Vrije Competitie-subsidie


NWO beurs 'Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering'

Overige subsidies

Fulbright beurs

Laatst Gewijzigd: 15-12-2014