Assyriologische fonts

Bij het schrijven van teksten binnen het vakgebied van de Assyriologie is het belangrijk spijkerschrift- en translitteratiefonts te hebben. Deze zijn gratis te downloaden op onderstaande websites.

" alt="" />

Spijkerschriftfonts:
http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont
http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/keyboards

Translitteratiefonts:
Fontpakket SemiramisUnicode (SemUni38x)