Eric Jorink bijzonder hoogleraar Teylers Leerstoel

Dr. Eric Jorink is per 1 juni 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Jorink zal de nieuw ingestelde leerstoel 'Verlichting en religie in historisch en sociaal cultureel perspectief' gaan bekleden.

Raakvlakken tussen geloof, kunst en wetenschap

Jorink - als onderzoeker verbonden aan het Huygens ING (KNAW) - gaat zich onder meer bezighouden met de raakvlakken tussen geloof, kunst en wetenschap in de Verlichting, meer in het bijzonder met het ontstaan van collecties en musea.

Jorink studeerde geschiedenis in Groningen en Parijs, en trad in 2001 in dienst van het toenmalige Constantijn Huygens Instituut (KNAW). In 2004 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping. Hij publiceerde veelvuldig op het gebied van de geschiedenis van de wetenschappelijke cultuur. Momenteel werkt hij aan de voltooiing van een biografie van Johannes Swammerdam (1637-1680).


Bevordering van de wetenschap sinds 1784

De leerstoel, die Jorink voor een dag in de week zal bekleden, is mogelijk gemaakt door Teylers Stichting en verbonden aan Teylers Godgeleerd Genootschap. Uit het testament van Pieter Teyler vloeide naast de bouw van Teylers Museum de oprichting voort van twee geleerde genootschappen: Teylers Godgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap. Deze genootschappen bevorderen al sinds 1784 onafgebroken de wetenschapsbeoefening.

Naast deze nieuwe leerstoel bestaat sinds 1928 de bijzondere leerstoel vanwege Teylers Tweede Genootschap, 'Geschiedenis van de Natuurwetenschappen', gevestigd bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen in Leiden, die momenteel wordt bekleed door prof.dr. F.H. van Lunteren.

Zie ook


Studeren in Leiden

Bachelor


Master

Laatst Gewijzigd: 14-06-2013