Opleidingbibliotheek

De bibliotheek van de opleiding Nederlandse taal en cultuur omvat naslagwerken, boeken op het gebied van de verschillende onderdelen van de neerlandistiek, en een groot aantal overdrukken en onuitgegeven geschriften.

Adresgegevens en openingstijden

Bezoekadres
P.N. van Eyckhof 1, kamer 005 Postadres
Bibliotheek Opleiding Nederlands
Postbus 9515, 2300 RA  Leiden

Openingstijden
Ma, di, woe: 10.00 – 16.00 uur
Do-vr.: 10.00-14.30 uur

Bibliotheekmedewerker
Drs. A.J. (Albert) van Es

Telefoonnummer
071 527 2108

E-mailadres
a.j.van.es@hum.leidenuniv.nl


Het gebruik van de bibliotheek

Voor studenten is het bij zich hebben van een geldige collegekaart verplicht. De boeken worden niet uitgeleend (ook al vermeldt de catalogus van de Universiteitsbibliotheek soms anders!) en bij het kopiëren uit een bibliotheekboek dient de collegekaart bij de  beheerder te worden achtergelaten. Men kan de boeken vinden in de catalogus van de Leidse Universiteitsbibliotheek, waar zij zijn aangegeven met de UB-signatuur: VGBNED of Depot Mod.Ned. In de Instituutsbibliotheek is een alfabetische catalogus aanwezig.

De collectie

Scripties
Van alle doctoraal-, BA- en MA-scripties van de opleiding Nederlands (tot 31-8-2014) wordt een exemplaar bewaard in de opleidingsbibliotheek. De collectie is geregistreerd in een database. De bibliotheekmedewerker Albert van Es kan u van dienst zijn bij het raadplegen. Een lijst van auteurs en titels is te vinden op http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Scripties/LijstScripties.html; een samenvatting van enkele scripties op http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Scripties/Scripties.html.

BA-eindwerkstukken en MA-scripties van na 31-8-2014 zijn – inden niet onder embargo – raadpleegbaar via het Scriptierepositorium.

Boeken
Het oorspronkelijke doel van de bibliotheek was de belangrijke standaard- en naslagwerken op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde voor studenten en docenten beschikbaar te maken. In de Universiteitsbibliotheek bestaat sinds 1977 ook de Studiezaal Nederland (UB-signatuur: S.NED), waar sindsdien alle belangrijke tijdschriften ter inzage liggen en de ingebonden jaargangen worden bewaard. De vakgroepsbibliotheek heeft door het wisselende budget in de loop der jaren een wat hybride collectie opgebouwd: veel moderne belletrie uit de zestiger jaren, de belangrijkste schrijvers van de zeventiger en begin tachtiger jaren en veel taalbeheersing uit de tachtiger jaren. De bekende schrijvers uit de negentiger jaren ontbreken. De letterkunde uit de zeventiende eeuw en de middeleeuwen zijn redelijk vertegenwoordigd, evenals de boekgeschiedenis - met dezelfde beperking: de negentiger jaren.

Laatst Gewijzigd: 08-09-2016