Stages en scripties

Stages en studieopdrachten

Binnen je keuzeruimte - of het nu in je bachelor of in je master is - zijn er mogelijkheden voor stages en studieopdrachten. Hieronder vind je de randvoorwaarden waarbinnen stages en studieopdrachten worden toegestaan.


Plagiaatregeling

In het algemeen wordt onder plagiaat verstaan dat je woorden, gedachten, analyses, redeneringen, afbeeldingen, technieken, computerprogramma’s enz. die van een ander afkomstig zijn bedoeld of onbedoeld presenteert als eigen werk.