Stilistiekproject

Stilistiek van het Nederlands Hoe kun je op wetenschappelijke wijze iets zeggen over de stijl van een literaire tekst? Hoe beoordeel je de effectiviteit van stijlmiddelen in speeches of in ander zakelijk taalgebruik? Dat zijn de vragen die centraal staan in het onderzoeksproject ‘Stilistiek van het Nederlands’ (2007-2012). Een interdisciplinair team van taalkundigen, letterkundigen en taalbeheersers werkt in dit project samen aan het opstellen van een analyse-apparaat voor de stilistische analyse van zowel literaire als niet-literaire teksten. Op de website www.stylistics.leidenuniv.nl vindt u meer informatie over dit project.


Laatst Gewijzigd: 29-04-2010