Project Middeleeuwen in de Renaissance

Voor het gemak wordt vaak aangenomen dat het begin van de Renaissance het einde van de Middeleeuwen vormde. ‘Middeleeuws’ zou in de Gouden Eeuw zoiets betekend hebben als ‘barbaars’. Toch zijn de literaire schrijvers in die tijd intensief met het eigen verleden bezig geweest. De Renaissance was ‘middeleeuwser’ dan wij denken; de overgang van de twee culturele tijdperken vormde geen breuk, maar een brug. Docente Olga van Marion toont dit aan in haar VENI-onderzoek ‘Indigenous roots of the Dutch Renaissance’, waarover ze ook college geeft. Zie voor meer informatie de persoonlijke pagina van Dr. O. (Olga) van Marion.


Laatst Gewijzigd: 28-05-2013