Brieven als buit-project

Alledaagse taal uit het verleden kennen wij nauwelijks, maar sinds kort opent een unieke brievencollectie perspectieven. Buitgemaakte brieven van mannen, vrouwen en zelfs kinderen maken onderzoek mogelijk naar het onbekende Nederlands van grote groepen in de zeventiende- en achttiende-eeuwse samenleving.

Die Nederlandse brieven bevinden zich in de National Archives (Kew, UK). Ze dateren uit woelige oorlogstijden en zijn afkomstig uit schepen op de grote vaart die tijdens hun tocht werden buitgemaakt door Engelse kapers.

Het zijn brieven van zeevarenden en Nederlanders in den vreemde gericht aan het thuisfront en omgekeerd ook van de achterblijvers aan hun geliefden. Het bijzondere is dat hier personen uit alle lagen van de samenleving zijn vertegenwoordigd: mensen uit lagere en middenklassen die weinig of geen andere sporen hebben achter gelaten. Daarmee biedt dit brievenmateriaal een fantastische kans om zicht te krijgen op het alledaagse taalgebruik uit het verleden.

Het onderzoeksprogramma Brieven als buit/Letters as loot.Towards a non-standard view on the history of Dutch wordt gefinancierd door NWO. De website www.brievenalsbuit.nl geeft actuele informatie over het onderzoeksproject. Ook is daar te vinden hoe studenten aan het project kunnen meewerken. Nauw met het project verbonden is de MA-specialisatie De andere taalgeschiedenis (zie ook daarvoor www.brievenalsbuit.nl).  

Links
Artikel over het project in de universitaire nieuwsbrief van februari 2009 naar aanleiding van de start van de website: http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuwsarchief/eeuwenoude-brieven-geven-eindelijk-inhoud-prijs.html .


Laatst Gewijzigd: 29-04-2010