Activiteiten

Metaal

Metaal is het tijdschrift van de Opleiding Nederlands. Het blad verschijnt tweemaal en wordt verspreid onder studenten, docenten en leden van Siegenbeek.


Leesclub

Wat is een alumnivereniging zonder leesclub? Ook Siegenbeek heeft er een, die zesmaal per jaar bijeen komt op Rapenburg 38. Onze leesclub is momenteel dringend op zoek naar nieuwe leden. Vindt u het het leuk om na het lezen van een boek uw ervaringen te delen en meer over het gelezene te weten te komen? Kom dan met ons meedoen!


Scriptieprijs

De Siegenbeek-scriptieprijs, een prijs uit van € 500,- en een schitterende oorkonde voor de beste Leidse masterscriptie op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde of cultuur, gaat dit jaar naar Nick Tomberge, voor zijn werkstuk over "De Mogelijkheid van een Moraliteit; Elckerlyc-opvoeringen in de twintigste eeuw." Het juryrapport zal worden voorgelezen op 20 oktober 2015.