Nieuwe interuniversitaire master over migratie

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en de TU Delft hebben het initiatief genomen voor een nieuwe master Governance of Migration and Diversity. Deze interuniversitaire master, die per september 2016 start, richt zich op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit.

In de multidisciplinaire master Governance of Migration and Diversity wordt kennis uit de sociologie, bestuurskunde, geschiedenis, ontwikkelingsstudies en urban studies geïntegreerd. De master bestaat voor de helft uit vakken die studenten gezamenlijk volgen aan de drie universiteiten. Voor de andere helft bestaat de master uit vakken die specifiek zijn voor de masteropleidingen die participeren in dit gezamenlijke programma.


Toponderzoekers

Dit is hét moment voor deze nieuwe master, die zich richt op de vraag hoe beleid, politiek en organisaties omgaan met migratie en diversiteit. Er is grote behoefte aan kennis en vaardigheden om deze grote maatschappelijke vragen het hoofd te kunnen bieden. Deze opleiding biedt studenten de unieke mogelijkheid om les te krijgen van toponderzoekers uit verschillende disciplines van drie universiteiten.

Maatschappelijke implicaties

In het Engelstalige masterprogramma bestuderen studenten de oorzaken en maatschappelijke implicaties van migratie en diversiteit. Ook ontwikkelen ze professionele vaardigheden voor de omgang met migratie en diversiteit (‘governance’) in diverse organisaties en in politiek en beleid. Actuele vraagstukken, maar ook de bredere historische en internationale context krijgen een plaats in het onderwijsprogramma.

Migratie en diversiteit

Diversiteit is een gevolg van migratie. Door migratie verandert niet alleen de etnische, maar ook de religieuze samenstelling van de samenleving. Etnische diversiteit kun je niet los zien van andere vormen van diversiteit zoals gender, religie, klasse en seksualiteit. Omgaan met verschil is niet alleen omgaan met etnisch verschil.

Toekomstige beleidsmakers

In de afgelopen honderd jaar zijn er keer op keer pogingen gedaan om migraties te regelen op Europees niveau. Er is een enorme behoefte aan kennis en expertise op het gebied van migratie en diversiteit. Studenten die deze Master doen kunnen straks echt iets in het migratieveld. Als toekomstige beleidsmakers zullen ze sterker staan. Het programma wordt in Leiden aangeboden onder de specialisatie Cities, Migration and Global Interdependence van de MA History.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met prof.dr. Marlou Schrover.

Laatst Gewijzigd: 21-06-2016