Handleidingen en formulieren

Transcriptie systeem van het Arabisch

Gebruik voor je transcriptie van de Arabische letters het unicode font Times extended dat je gratis van het internet kunt downloaden. Het volgende transcriptie systeem is gebaseerd op het systeem dat door de EI en in Hans Wehr’s woordenboek gehanteerd wordt. Transcriptie van Arabische tekst is in de pausale vorm (behalve koranische citaten die met volledige i‘rāb geschreven dienen te worden).


Spelling en grammatica

Op deze pagina vind je allerlei links met oefeningen en uitleg over spelling en grammatica: vervoeging van werkwoorden, d/t/dt, meervoud, verkleinwoorden, leestekens, schrijven van getallen, hun/hen, betrekkelijk voornaamwoord, etc.