Informatie voor medewerkers

Arbeidsvoorwaarden

Hier vindt u informatie over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, reiskosten en het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.
Ook kunt u de geldende tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst en andere regelingen raadplegen.

Buitenlandse dienstreizen

U kunt uw reis boeken via de online reisportal van reisagent Uniglobe.
Voor uw veiligheid en gezondheid op reis en laat u zich tijdig door de afdeling VGM adviseren over uw reisbestemming en benodigde vaccinaties.
Bij dienstreizen tot maximaal twee maanden kunt u gebruik maken van de collectieve zakenreisverzekering afgesloten met Centraal Beheer Achmea. 
Onkosten van uw dienstreis declareert u via het Selfservice systeem. In de Selfservice zijn handleidingen opgenomen.


Functiebeperking

Medewerkers met een functiebeperking kunnen zich melden bij de ARBO coördinator. De ARBO coördinator zal samen met de medewerker kijken waar de medewerker tegenaan loopt en wat geregeld dient te worden. Indien voor bepaalde zaken toestemming nodig is vanuit Complexbeheer, zorgt de ARBO coördinator voor afstemming met de beheerder.


Loopbaan en ontwikkeling

Soms wilt u advies over uw loopbaan of een opleiding, training of cursus volgen om uw werk goed uit te kunnen voeren.

LU-Card

De LU-card is een multifunctionele kaart die gebruikt wordt als electronische legitimatie binnen de Universiteit Leiden en als leenpas bij de universitaire bibliotheek. De kaart fungeert ook als print- en kopieerkaart. Daarnaast geeft de kaart toegang tot gebouwen en ruimtes (via servicedesk van het gebouw) en toegang tot parkeerterreinen. Meer informatie over gebruik en aanvraag van de kaart vindt u op de eigen LU-Card site.


Medezeggenschap

U kunt op verschillende niveaus meepraten over de gang van zaken op de universiteit.

Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden moet u doorgeven aan de universiteit.

Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken (ROG)

Minstens eenmaal per jaar heeft uw leidinggevende een resultaat- en ontwikkelgesprek met u. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen de resultaten van het afgelopen jaar en maakt u afspraken voor het komende jaar.


Ziek en beter melden

Wanneer u wegens ziekte niet kunt komen werken, moet u dit bij uw leidinggevende melden.


Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is een bijzondere vorm van verlof. U bent (hopelijk) niet ziek, maar toch moet u zich ziek melden.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)

De afdeling VGM zorgt ervoor dat medewerkers van de universiteit op een prettige en veilige manier met elkaar kunnen werken. Ook verzorgt VGM reizigersadvies en vaccinaties als u een buitenlandse dienstreis gaat maken.


Werktijden en verlof

De gemiddelde werknemer heeft een werkweek van 38 uur en 232 vakantie-uren per jaar. Maar er zijn vele variaties mogelijk.

Uit dienst

Meer informatie over einde dienstverband voor bepaalde tijd en de uitkeringen werkloosheidswet (WW) en de bovenwettelijke werkloosheidsregeling (WW/BWNU).
Verder over einde dienstverband op eigen verzoek, wegens arbeidsongeschiktheid of als gevolg van een reorganisatie. Ook meer over pensioenregelingen.  

Laatst Gewijzigd: 26-07-2016