Introductie

De Universiteit Leiden is een klassieke, onderzoeksgerichte universiteit. De Faculteit Geesteswetenschappen maakt daarvan onderdeel uit. De Universiteit Leiden staat in verschillende rankings in het algemeen in de top honderd. De Faculteit Geesteswetenschappen draagt daaraan bij; bij de meest recente ranking van Humanities door de Times Higher Educational had de Leidse faculteit de hoogste plaats voor een universiteit buiten de Engelstalige wereld.

De Faculteit Geesteswetenschappen is in 2008 gevormd door het samengaan van de faculteiten der Godgeleerdheid, Letteren en Wijsbegeerte, en de Academie der Kunsten; zij is dus nog jong. De faculteit is in beginsel een matrixorganisatie van instituten en opleidingen. Ieder instituut wordt geleid door een wetenschappelijk directeur, samen met een onderwijsdirecteur en een instituutsmanager. De faculteit kent zeven instituten.

De zeven instituten huisvesten een grote en gevarieerde rijkdom aan soms unieke expertises op het gebied van de geschiedenis, godsdienstwetenschappen, kunsten, letterkunde en literatuurwetenschap, regiostudies, studie van kunst en materiële cultuur, taalwetenschap en wijsbegeerte.

De instituten leveren de expertise noodzakelijk voor een breed scala aan bachelor- en masteropleidingen op het gebied van taal en cultuur, geschiedenis, kunst, godsdienstwetenschappen en wijsbegeerte. Momenteel kent de faculteit 27 BA- en 42 MA-opleidingen, waaronder een aantal onderzoeksmasters. Met dit opleidingenaanbod weet de faculteit de humaniora wereldwijd te bestrijken. Soms vallen deze min of meer samen met een bepaald expertisegebied (bijv. religiewetenschappen), dan weer leveren verschillende instituten de deskundigheid voor een opleiding (bijv. Latijns-Amerika studies betrekt zijn deskundigheid bij de instituten voor taalwetenschap, cultuurstudies en geschiedenis).


Laatst Gewijzigd: 29-03-2016