Leidinggevenden

Een gastmedewerker aanstellen

Een gastmedewerker is niet in dienst van de universiteit en ontvangt geen salaris. Toch wil de afdeling P&O van u als leidinggevende een aantal documenten ontvangen.


Richtlijn voor plaatsing en bevordering

In onderstaande documenten vindt u informatie over de criteria voor plaatsing en bevordering van Universitair Docenten, Docenten en Onderzoekers, zoals deze gehanteerd worden binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen.


Benoeming en bevordering UHD

Hier vindt u informatie over de procedure en criteria voor benoeming en bevordering van Universitair Hoofddocenten, binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen.


Resultaat- en ontwikkelingsgesprek (ROG)

Het resultaat- en ontwikkelingsgesprek biedt een natuurlijk moment om een medewerker te beoordelen, afspraken te maken over nieuw te boeken resultaten en in gesprek te raken over de ontwikkeling van de medewerker.


Informatie voor medewerkers

Hier vindt u informatie over onderwerpen zoals de LU-card, arbeidsvoorwaarden en CAO-NU, vakantie, verlof, ziekmelding, functiebeperking, VGM en loopbaanontwikkeling.