Informatisering en Facilitaire Zaken

Informatie- & Facilitymanagement

IFZ is de intermediair tussen de FGW-medewerkers en het ICT beheer (ISSC) en Facilitaire Zaken (UFB). FGW heeft het werkplekbeheer uitbesteed aan het ISSC , de operationele diensten rond de fysieke werkplek (meubilair, multifunctionals, telefonie, arbo) zijn belegd bij het UFB. De faculteit heeft met zowel het ISSC als het UFB een DNO (Diensten Niveau Overeenkomst) afgesloten waarin de afspraken rond de dienstverlening zijn beschreven. IFZ maakt de wensen van gebruikers kenbaar, controleert de dienstverlening, verstrekt operationele opdrachten (bijv. verhuizingen, inhuizingen) en plant samen met het ISSC en UFB projecten en onderhoudswerkzaamheden. Hierbij verzorgt IFZ de communicatie met de FGW-medewerkers.

Daarnaast is IFZ verantwoordelijk voor het vertalen van de informatiebehoeften van de organisatie in ICT middelen en het huurdersonderhoud aan de gebouwen. IFZ adviseert hierin het bestuur en de instituten.

De ICT helpdesk is belegd bij het ISSC. Hier kunnen medewerkers terecht met “technische” vragen over de werkplek en het melden van ICT-storingen. Functionele vragen over kantoorapplicaties kunnen ook gesteld worden aan AskBetty


Onderzoek: ICT advies & Registratie publicaties

IFZ ondersteunt het gebruik van LUCRIS, het registratiesysteem voor onderzoek. Onderzoekers kunnen terecht met vragen over LUCRIS bij de LUCRIS helpdesk of kunnen op verzoek een individuele training volgen. Aan instituten levert IFZ de benodigde managementinformatie voor onder andere jaarverslagen en visitaties.

Onderzoekers die een aanvraag voorbereiden kunnen voor een project waarin ICT een rol speelt aankloppen bij IFZ. Met de instituten is afgesproken dat projectaanvragen waarin ICT-componenten figureren door een van de coördinatoren (Goedemans) worden beoordeeld op financiële haalbaarheid en mogelijkheden tot inbedding in de facultaire en/of universitaire ICT-infrastructuur. Advies over de voorgestelde techniek kan worden gegeven als deze op het terrein van een van de coördinatoren ligt. Vooral op het gebied van de toepassing van databases in de wetenschap en de ontsluiting ervan via internet kan gedegen advies gegeven worden, ook buiten projectaanvragen om.

ECOLe: ExpertiseCentrum Online Leren (ICT&O)

ICT en Onderwijs (ICT&O) is belegd bij de afdeling IFZ. Binnen de ICT&O-taakstelling legt IFZ zich toe op invoering van nieuwe en ondersteuning van bestaande ICT toepassingen in het onderwijs. De medewerkers opereren als specialisten die onderwijsapplicaties invoeren, testen en ondersteunen, en adviseren over ICT-zaken over de volle breedte van het onderwijsveld.

Laatst Gewijzigd: 07-07-2016