Ellips

Wat is Ellips

Ellips is een semi-adaptief programma voor het taalvaardigheidsonderwijs voor het oefenen van spreek-, luister- en schrijfvaardigheid.