Meedemonstreren via Facebook

Forum - 17 februari 2011

Op 21 januari demonstreerden zowel hoogleraren als studenten in Den Haag tegen de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op het hoger onderwijs. Forum was aanwezig en sprak tijdens en na de demonstratie met medewerkers en studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen. ”Geld steken in onderwijs is niet spenderen, maar investeren!”

door Martin Hulst


De hoogleraren. In de ochtend, met een nog laag hangende zon, liepen honderden hoogleraren in toga door het centrum van Den Haag. Leiden ging als oudste universiteit voorop. Rondom de Hofvijver, richting de Anton Philipszaal, waar een openbare academische zitting plaatsvond. De belangrijkste boodschap van deze zitting: we zijn bereid mee te werken, maar op deze manier bezuinigen is schadelijk voor de universiteiten.

Prof. dr. Wim van den  Doel, decaan: “Het is heel helder: dit is een ernstige zaak. Anders was hier niet eenderde van alle hoogleraren aanwezig. Zoiets is nog nooit gebeurd! Deze bezuinigingen vinden niet plaats na jarenlange groei van budgetten. De middelen lopen al jaren terug. We hebben in onze faculteit net een bezuinigingsronde achter de rug van meer dan vier miljoen euro. De bodem is bereikt. Als je nog meer moet bezuinigen,  dan ga je écht in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek snijden.”

Prof. dr. Bert Bos, Instituut voor Wijsbegeerte: “Zonder minimale financiële voorwaarden en een ambtelijke rust kun je niet aan iets nieuws bouwen. Alleen de dreiging van deze bezuinigingen zorgt er al voor dat mensen weggaan. Veel  mensen solliciteren alle kanten uit om in het buitenland te werken. Mijn grootste angst is dat wij zo de competitie gaan verliezen. Bij Geesteswetenschappen kunnen we niet zoals andere faculteiten overal geld vandaan halen. Terwijl ook de geesteswetenschappen nodig zijn om de maatschappij te dragen. Het klimaat verandert nu in een hoog tempo en dan stap je soms op gouden eieren.”

Prof. dr. Wim Drees, vice-decaan: “Het is prima dat er een zekere druk is om onderwijs goed te organiseren. Ik vind het ook goed dat je er wat aan doet, wanneer studenten onnodig tijd verliezen. Maar het gaat hier om een bezuiniging waarmee je de universiteiten beschadigd en daarmee ook de samenleving. Dat vind ik heel zorgelijk. De uiteindelijke getallen moeten we nog krijgen, maar als alles doorgaat, dan denk ik dat we inderdaad minder medewerkers kunnen inzetten. Dat is pijnlijk, want dat kan betekenen dat mensen nog meer colleges moeten geven of dat we de groepen per college groter moeten maken. Beide zijn onaantrekkelijk.”

foto's door Martin Hulst

foto's door Martin Hulst

De studenten. In de middag, op het drassige Malieveld, was het een komen en gaan van duizenden studenten. Boos, maar met gevoel voor humor. De belangrijkste boodschap: met deze maatregelen raak je niet de luie studenten, maar juist de studenten die actief zijn. En: onderwijs moet niet alleen voor jongeren zijn met rijke ouders.

Roos Mulder, derdejaars Wereldgodsdiensten: “Ik snap dat er moet worden bezuinigd, dus ook op het onderwijs. Het doel is luie studenten aanpakken, maar dit zijn daarvoor niet de juiste maatregelen. Juist studenten die veel naast hun studie doen, worden door de nieuwe maatregelen bestraft. Ik doe zelf heel veel naast mijn studie. Ik ben lid van SSR-Leiden, waar ik in een commissie zit. Ik ben lid van een dispuut, waar ik in een commissie en het bestuur heb gezeten. Ook zit ik dit collegejaar in het bestuur van een studievereniging, woon ik in een actief studentenhuis en doe ik vrijwilligerswerk. En ik heb verschillende bijbaantjes. Het afgelopen semester heb ik gemerkt dat dit soms ten koste gaat van mijn studie, maar ik verwacht toch niet langer dan een half jaar uitloop voor mijn bachelor te hebben. Eigenlijk laat ik zien dat je veel naast je studie kunt doen en toch weinig studievertraging hoeft op te lopen, maar dat lukt mij misschien alleen omdat ik nogal plichtsgetrouw ben.”

Valentina Reyes Pinto, derdejaars Talen en Culturen van Latijns-Amerika. Ze kon niet op het Malieveld aanwezig zijn, maar liep mee via Facebook: “Deze plannen zijn belachelijk! Ze leveren veel stress op voor studenten. Ik heb dit jaar een cursus Portugees gevolgd in Brazilië, via de universiteit. Dat zou ik nu niet meer doen, uit angst voor hoge kosten bij eventuele studievertraging. Ook motiveert het niet om door te studeren, als je weet dat je erna met een enorme studieschuld zit opgescheept. Ik werk extra hard om al mijn vakken te halen, om zo nog een master te kunnen gaan doen, met studiefinanciering. Ik moet mijn collegegeld en dergelijke helemaal zelf betalen.”

Sander van Zanten, tweedejaars Wijsbegeerte. Hij deed niet mee aan de demonstratie, omdat hij persoonlijk geen last heeft van de bezuinigingen. Over de plannen is hij cynisch: “Het nare gevolg van deze plannen is dat de universiteit met zo’n boete wel uitkijkt om mensen te laten zakken. Enkele nobele zielen zullen zich misschien nog verplicht voelen trouw te zijn aan academische beginselen, maar ik vermoed dat de meesten liever hun trots even opzij zetten dan dat ze zoveel geld betalen.”

Ook in dit nummer:

Laatst Gewijzigd: 02-09-2011