Uit de Faculteitsraad: uSis en andere zaken

Forum - 17 februari 2011

Vanaf deze maand berichten leden van de Faculteitsraad in Forum over raadszaken. Voorzitter Asghar Seyed-Gohrab bijt het spits af: ‘ Op dit moment zijn we volop aan de slag met uSis.’

Door Asghar Seyed-Gohrab (voorzitter Faculteitsraad)

De Faculteitsraad heeft in de laatste maanden een nieuw gezicht gekregen. Vier nieuwe stafleden zijn toegetreden, zelf ben ik sinds oktober voorzitter. Na de moeilijke tijden van de reorganisatie gaan we nu naar een periode van relatieve rust. Ik wil dan ook hier vooral Frans de Haas bedanken die in die periode voorzitter was en hier een flinke kluif aan heeft gehad.

De rust van nu betekent natuurlijk niet dat de Faculteitsraad achterover gaat leunen. Integendeel. Juist nu het stof van de reorganisatie is neergedaald kunnen we zien hoe onze vernieuwde faculteit functioneert. Werken de functieprofielen? Hoe pakt het leerstoelenbeleid uit? Zijn de medewerkers en studenten tevreden over het onderwijs en het onderzoek? Zijn ze tevreden over de organisatie en haar functioneren? Hoe kunnen we het beste uit onszelf en elkaar naar boven halen? Samen met het faculteitsbestuur willen we bouwen aan een sterke en gezonde faculteit waar we allemaal trots op zijn. Soms in een kritische dialoog, altijd in een constructieve samenwerking.

Werkgroepen
De Faculteitsraad heeft daarom een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Loopbaanbeleid (ook voor obp, phd’s en postdocs), studentenzaken, kwaliteitszorg onderwijs, communicatie met andere faculteitsraden, leerstoelenbeleid, facilitaire dienstverlening zijn de aandachtspunten waar we het komend jaar mee aan de slag gaan. Elke werkgroep heeft een trekker die ook het eerste aanspreekpunt is voor jullie.

uSis kritisch gevolgd
Op dit moment zijn we volop aan de slag met uSis. De hoop was dat uSis een efficiënte tool zou zijn, maar zoals we allemaal weten, lopen we als gebruikers tegen problemen op. Misschien niet gek omdat we de eerste gebruikers zijn, maar wel heel vervelend voor iedereen die ermee te maken heeft. We hebben er bij het faculteitsbestuur op aangedrongen deze kwestie voorlopig terugkerend op agenda te zetten, zodat we de vinger stevig aan de pols kunnen houden. Voorzitter van de werkgroep uSis en woordvoerder namens de Faculteitsraad is Nicole van Os. De werkgroep zal met name kritisch volgen wat de “onvolkomenheden” van uSis voor studenten en medewerkers voor gevolgen hebben. ­­­

Bijpraten
Deze column is de eerste in een serie waarin de leden van de Faculteitsraad jullie als medewerkers bijpraten over onze activiteiten. Uiteraard zullen de trekkers van de werkgroepen hier verslag doen van de ontwikkelingen. We willen zichtbaar zijn voor onze achterban zodat we het beleid van het faculteitsbestuur en onze adviezen met jullie kunnen delen. We willen ook graag bereikbaar zijn voor iedereen en we hopen dat jullie ook mee willen denken over de thema’s van de werkgroepen. Maar direct contact opnemen met de individuele leden kan uiteraard ook altijd. Op de site van de faculteit staan de leden vermeld met hun contactgegevens.

Ten slotte zijn we momenteel bezig een eigen stukje van de website in te richten voor de Faculteitsraad zodat medewerkers en studenten ook daar de actuele informatie kunnen vinden over onze activiteiten. Wordt vervolgd!


Ook in dit nummer:

Laatst Gewijzigd: 02-09-2011