Blijf op de hoogte. Lees Forum.

Forum 8e jaargang, nummer 7

Inhoudsopgave Nieuwsbrief Forum 8e jaargang, nummer 7 (18 december 2008, update 13 januari 2009)


Nieuws (13 januari 2009):

Van de decaan

Gemengde gevoelens 
"De afgelopen weken is het personeelsplan voor de voormalige faculteit der Letteren definitief vastgesteld, hetgeen voor de meerderheid van de medewerkers betekende dat zij als ‘functievolger’ gewoon verder gaan, maar voor een aantal andere medewerkers was de boodschap heel wat minder aangenaam."
Lees verder


‘Ik had gewoon een schnabbelbestaan’

Sinds maart is Joep Bor hoogleraar Extra-European Performing Arts Studies. Hij bestudeert de niet-westerse muziek en dans. "Het is vreemd dat wereldmuziek helemaal uit het nieuwe cultuurplan wordt gelaten."
Lees verder


De bibliotheek als een bijenkorf

Kurt de Belder is nu bijna vier jaar de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek in Leiden. De Belder over zijn weg naar Leiden, de ideale bibliotheek en de plannen voor onze faculteit: ‘Voor Geesteswetenschappen is het goed één plek te creëren in de UB.’
Lees verder


'In zekere zin zijn we allemaal cultuurwetenschappers'

Vijf vragen aan prof. dr. Henk te Velde – wetenschappeljk directeur van het Instituut voor Geschiedenis. "We realiseren ons terdege dat het niet goed gaat met Geschiedenis als het niet goed gaat met Geesteswetenschappen en dus werken we van harte mee aan het gezond maken van de faculteit".
Lees verder


Microsoft steunt typografieonderzoek

Ann Bessemans, promovenda bij Gerard Unger, hoogleraar Typografie bij de Academie der Kunsten, valt dit jaar in de prijzen bij Microsoft ClearType & Advanced Reading Technologies. Ze krijgt een subsidiebedrag van 15.000,- dollar uitgekeerd om nieuwe - door haar ontworpen - lettertypes te testen.
Lees verder


Column onderwijs: Lange traditie van studententoneelproducties

Wil men een toneelstuk niet alleen “voordragen”, maar dor middelen van de enscenering ook nog een ‘boodschap’ overbrengen, vereist dat een zeer nauwkeurige analyse van de tekst. Ondewijscolumn door Christoph Pieper. 
Lees verder


BoekMarc: Alleen voor ingewijden

'Wat zou de auteur van de Kamasoetra, Vatsyayana, hebben gedacht van het plan om geleerden te financieren naar rato van het aantal Europese studiepunten dat ze waard zijn? Ik geloof niet dat hij er erg enthousiast over zou zijn geweest.'
Lees verder


The reception of Isaiah 24-27

Het onderzoek van Wilson de Angelo Cunha (Godsdienstwetenschappen): "My research project, entitled The Reception History of Isaiah 24-27 in Early Judaism and Early Christianity, is an attempt to describe how Isaiah 24-27 was interpreted beginning roughly in 150 B.C.E. with the Greek translation of Isaiah and ending in around 400 C.E. with Jerome’s commentary on the same book."
Lees verder


In de Toonkast

Na 80 jaar verschijnt er weer een leerboek Oudfries: An Introduction to Old Frisian. Auteur is Rolf Bremmer.
Lees verder

Handboek Religie in Nederland
Lees verder


Dienstverlening Internationalisering

De afdeling Internationalisering zal per 1 maart worden opgeheven. Op dit moment is de afdeling echter al onderhevig aan allerlei veranderingen. Vanaf 1 maart 2009 zullen facultaire medewerkers meer gebruik moeten maken van andere afdelingen in de faculteit.
Lees meer


'Historici zijn mensen, en dus praten ook zij het liefst over zichzelf'

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina’s van het proefschrift. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Een selectie van stellingen uit het proefschrift van Chris Nierstrasz, In the shadow of the company.
Lees meer


Kwartiermaker nieuwe dienst Onderwijs- en Studentzaken

Het faculteitsbestuur heeft begin november Leony van der Splinter, hoofd Communicatie en Studentzaken, aangewezen als kwartiermaker voor de dienst Onderwijs- en Studentzaken (OSZ).
Lees verder


Voorlichtingsdagen “oud-en-nieuw”

Een van de belangrijkste taken van de afdeling Communicatie is te voorzien in de organisatie van wervingsactiviteiten voor de bachelor- en masteropleidingen. In dit kader zijn er onlangs in november open dagen en mastervoorlichtingen georganiseerd. In het voorjaar 2009 maakt een nieuw fenomeen zijn opwachting: de Oriëntatiedag.
Lees verder


Kiezen voor het leraarschap kan straks vroeger én later

Studenten krijgen in de nabije toekomst ruimere mogelijkheden om al in een vroeg stadium met het beroep van leraar in aanraking te komen. Maar wie pas laat tot de ontdekking komt dat hij of zij een roeping in die richting heeft, kan zich ook nog in de master bekwamen.
Lees meer


Digitale topstukken direct op uw desktop : Nieuws uit de UB

 • Opening nieuwe informatiecentrum Universiteitsbibliotheek
 • Scaliger lezing door prof. Anthony Grafton
 • aanvraag voor Brill fellowship 2009
 • Fellows 2001-2009
 • Digitale topstukken direct op uw desktop
 • Van Wikipedia naar de Catalogus
 • Extra openingsuren UB tijdens tentamenperiode
 • Tentoonstelling Reizen door de eeuwen heen


In en uit dienst

Overzicht medewerkers in dienst en uit dienst (november 2008 - januari 2009)
Lees verder

Agenda

 • Oratie Prof.dr. H. Beukers (19 december) 
 • Huizingalezing door Christopher Bayly (19 december)
 • The Reception of the Shahnama
  Workshop van 8 januari tot en met zaterdag 10 januari
 • Rhetoric in Society
  Tweede internationale conferentie op 21-23 januari 2009
 • Onderwijsmiddag Geesteswetenschappen
  Onderwijsprofilering: kwaliteit en keuzes
  Lees verder


Laatst Gewijzigd: 30-08-2011