Blijf op de hoogte. Lees Forum.

Forum 8e jaargang, nummer 6

Inhoudsopgave Nieuwsbrief Forum 8e jaargang, nummer 6 (6 november 2008)
update 21 november 2008

Van de decaan

Het personeelsplan
Inmiddels hebben alle medewerkers van de voormalige faculteit der Letteren het concept-personeelsplan ontvangen dat hoort bij de reorganisatie van dit deel van de faculteit. Deze reorganisatie is noodzakelijk om de faculteit weer gezond te maken. (21 november)
Lees verder

Op weg naar het personeelsplan
Op 19 november a.s. zal naar verwachting het concept-personeelsplan gereed zijn en worden toegestuurd naar alle medewerkers van het voormalige Letterendeel van de faculteit der Geesteswetenschappen. (6 november)
Lees verder

Posthumus, cohorten, en het rendement van ons onderwijs

Onderwijscolumn door Arie Verhagen: "Aan het begin van het academisch jaar zie ik de tweedejaars studenten Nederlands in hun eerste werkgroep van het college Stilistiek. Sommigen vallen me op omdat ze de grammatica-kennis die ze in het eerste jaar hebben opgedaan paraat blijken te hebben" (21 november)
Lees verder

'Een literatuurgeschiedenis met Nooteboom voorop is hier ondenkbaar'

Literatuur wordt op allerlei manieren bestudeerd, maar de leerstoel die Olf Praamstra (1950) zal betreden is nieuw. Zijn opdracht luidt: Nederlandse literatuur in contact met andere culturen en op vrijdag 21 november 2008 zal hij zijn oratie uitspreken.
Lees verder

'Ik wil de vrijmetselarij in de grote context zien'

Aan het begin van het jaar werd Malcolm Davies benoemd als bijzonder hoogleraar Vrijmetselarij bij het Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Op 25 november zal hij zijn oratie uitspreken ter aanvaarding van dit ambt. Een gesprek met de Britse Nederlander over de mysteries van de vrijmetselarij.
Lees verder

'Als bestuurder wil ik het Leiden Institute for Area Studies helpen vormgeven'

Zeven instituten vormen sinds 1 september de Faculteit der Geesteswetenschappen. De instituten staan onder leiding van een wetenschappelijk directeur. In de komende nummers van Forum stellen de directeuren zich aan u voor. Aan het woord: prof. dr. I.B. Smits – wetenschappeljk directeur van het Leiden Institute for Area Studies (LIAS). "De boodschap blijft wat mij betreft toch dat we voortdurend moeten proberen institutionele grenzen te overstijgen."
Lees verder

'Ineens besef je dat ze om de hoek zitten'

Vijf vragen aan prof. dr. E.J. van Alphen – wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Culturele Disciplines. "Ik denk dat het mijn taak is onze groep meer identiteit te geven." 
Lees verder

Dwarsverbanden tussen harmonische systemen binnen schrift en muziek

In de rubriek Het onderzoek van… vertelt telkens een promovendus of andere onderzoeker over de grandeur en misère van het onderzoek doen. Frank Blokland (Academie der Kunsten) over zijn onderzoek naar de onderliggende structuren van de ‘Harmonische Systemen’, die deel uitmaken van het Latijnse schrift. "De ondersteuning door de Universiteit Leiden levert een fundering en een wetenschappelijk kader voor het concretiseren van mijn ideeën."
Lees verder


BoekMarc: Handel in boeken

'Als ik u was, zou ik maar niet bij mij komen logeren. Voor u het weet, sleep ik u vanuit de boekenkast waarin ik woon mee op een tocht door het centrum van Leiden, waarbij we voor ieder huis een half uur gaan stilstaan, terwijl ik u van allerlei wetenswaardigheden vertel over wie er zoal in dat huis gewoond hebben en waarom die personen voor de loop van de wereldgeschiedenis van levensbelang zijn geweest.'
Lees verder

Ridders in de Renaissance. Recycling van de Middeleeuwen in de Gouden Eeuw

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in augustus bekend gemaakt naar wie de jaarlijkse Veni-subsidies voor vernieuwend onderzoek gaan. Een van de Leidse kandidaten is Olga van Marion. Forum stelde haar vier vragen. "Het is boeiend om te ontdekken dat er al heel vroeg een soort van canon ontstond van verhalen, romans, liederen en historische figuren uit de Middeleeuwen".
Lees verder


Winnaar: Le Clezio!

Nominaties, voordrachten en prijzen bij de Leidse Nobelprijs voor de Literatuur. Een reportage.
Lees verder


Klussen tot een succes maken

Medio oktober is er een nieuw gezicht in het team van de facultaire afdeling Communicatie en werving met de komst van Rosalien van der Poel. Van der Poel vervangt voorlopig Gerdine Kuggeleijn-de Rooij.
Lees meer


'Taal is een communicatiemiddel en moet als zodanig worden bestudeerd'

Ze zijn te vinden op een los velletje papier tussen de volgeschreven pagina’s van het proefschrift. Twaalf of dertien zinnen met eigen bevindingen, kleine speldeprikken, interessante ontdekkingen en boeiende theorieën. Een selectie van stellingen uit de proefschriften van Elena Tribushinina en Han Nijdam met toelichting.
Lees meer


FGW?!

Welke afkorting wordt er gebruikt voor de nieuwe faculteit der Geesteswetenschappen?
Lees verder


De succesvolle subsidieaanvraag

Voor de zomervakantie werd de eerste facultaire onderzoeksmiddag gehouden. Thema van de middag was "de succesvolle subsidieaanvraag".
Lees verder

De studiecoördinator en het reisbureau voor de geest

In de serie onderwijscolumns, dit keer een bijdrage van Betty van der Haven (studiecoördinator Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen)
Lees meer


Nieuwe publicaties in de Toonkast


Werkconferentie facultair ICT-beleid

Doelstellingen formuleren voor het ICT-beleidsplan van de faculteit der Geesteswetenschappen voor de periode 2009-2012. Verslag van de werkconferentie rond het facultaire ICT-beleid, gehouden op maandag 22 september 2008
Lees meer


Digitale topstukken direct op uw desktop : Nieuws uit de UB

 • Gratis inloopcursussen
 • Digitale topstukken direct op uw desktop
 • Europese subsidie voor digitale en open access monografieën
 • Tentoonstelling: HaverSchmidt en Leiden
 • Scaliger lezing door prof. Anthony Grafton
 • Brill lezing Alexander Bick, MA
 • Fellows 2001-2009


In en uit dienst

Overzicht medewerkers in dienst en uit dienst (september - oktober 2008)
Lees verder

Agenda

 • Oratie Prof.dr. O. Praamstra (21 november) 
 • Oratie Prof.dr. M.G. Davies (25 november) 
 • Siegenbeeklezing op 28 november
  Gekaapte brieven onder historische en taalkundige loep
 • Geesteswetenschappensymposium 28 november
  Lust en verleiding


Laatst Gewijzigd: 29-08-2011