Blijf op de hoogte. Lees Forum.

Forum 8e jaargang, nummer 2

Inhoudsopgave Nieuwsbrief Forum 8e jaargang, nummer 2 (18 maart, update 18 april en 8 mei 2008)


Van de decaan

Een reorganisatieplan om vernieuwing mogelijk te maken
Na overleg met het College van Bestuur is het concept-reorganisatieplan voor de faculteit der Letteren vastgesteld. De boodschap van het concept-reorganisatieplan is weliswaar ernstig, maar ondanks alles toch ook optimistisch. (update 22 mei 2008)
Lees meer

De toekomst van de faculteit: batenstrategie!
We hebben een echte batenstrategie nodig, waarover niet langer vrijblijvend kan worden gesproken, maar die daadwerkelijk moet worden uitgevoerd. (update 8 mei 2008)
Lees meer

De toekomst van de faculteit
De faculteit ondergaat een gecompliceerd veranderingsproces. De stand van zaken met betrekking tot de herstructurering, fusie en reorganisatie (update 18 april).
Lees meer

Kwartiermakers
Het faculteitsbestuur heeft voor een aantal kwartiermakers gekozen, om de plannen voor herstructurering en reorganisatie te bespreken. (18 maart)
Lees meer


Poll: Nieuwe naam voor de faculteit

Per september gaat onze faculteit fuseren. Welke naam verdient deze nieuwe faculteit? Geef uw mening over een passende naam: wat moet het worden en waarom? (update 18 april)
Einduitslag


Nieuwe onderwijscolumn

Helen Westgeest opent, op verzoek van de redactie, een serie met onderwijscolumns. Wat is het geheim van goed onderwijs? Er werken veel goede en ervaren docenten op de faculteit. Jammer dat we vaak zo weinig tijd hebben om bij elkaar colleges te volgen. Maar er zijn ook andere manieren om elkaar te inspireren. (update 18 april)
Lees meer


Jubileumconferentie

Het historisch tijdschrift Journal of the Economic and Social History of the Orient (JESHO) viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een internationale conferentie over Empires and Emporia: The Orient in World-Historical Space and Time. (update 18 april)
Lees meer


Opleiding Koreaans wordt het Europese centrum voor Koreaanse film

Talen en culturen van Korea heeft binnenkort een van de best toegeruste bibliotheken ter wereld, buiten Korea zelf, op het gebied van Koreaanse film. Ze kreeg een subsidie waarmee ze honderden Koreaanse films en boeken over film aan de bibliotheek kan toevoegen. (update 18 april) Lees meer


Actie voor Innovatie

Deborah Klaassen, student Wijsbegeerte en Journalistiek & Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden bericht over haar deelname aan de Nationale DenkTank 2007. (update 18 april)
Lees meer


Beurzen vanuit Nederlands Instituut in Sint Petersburg

Sinds kort is er een nieuw beurzenprogramma van het Nederlands Instituut in Sint Petersburg (NIP). De beurzen van 1-3 maanden zijn zowel geschikt voor Leidse studenten als afgestudeerden en promovendi.
(update 18 april)
Lees meer


Verre Taal

De nieuwe databank van Nederlandse vertalingen uit het Chinees is online. De database bevat Nederlandse vertalingen, direct en via tussentalen, van oorspronkelijk in het Chinees geschreven werken. (update 18 april)
Lees meer


Nieuwe publicaties in de Toonkast

J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid. Lees meer

CNWS Publications: Mauritiana vol. 3, Documenten in het Koninklijk Huisarchief en in het Archief van de Staten-Generaal. Lees meer


Jaarverslag Faculteit der Letteren 2007

Het facultaire jaarverslag over 2007 vormt tevens de facultaire bijdrage voor de bestuurlijke verantwoording van de universiteit. (update 18 april)
Lees meer


Nieuw hoofd FEZ

Monique van der Arend, hoofd Financiële zaken / Controller stelt zich aan u voor.
(update 18 april)
Lees verder


'Niemand heeft de deur al dichtgegooid'

Interview met prof. Jan Peters over de mogelijke fusie van de kleine faculteiten en letteren tot één faculteit der Geesteswetenschappen: "Ik ben niet zozeer een bemiddelaar, maar meer een ‘procesbegeleider’."
Lees meer


'Ambivalente' klanken

Taalwetenschapper Bert Botma is een van de elf Leidse Veni-winnaars. Hij gaat onderzoek doen naar ‘ambivalente’ klanken. "Het onderzoek naar zulke klanken is boeiend, want ze vormen een probleem voor traditionele theorieën."
Lees meer


Bekering in het drama van Shakespeare en tijdgenoten

In de rubriek 'Het onderzoek van…' vertelt telkens een promovendus of andere researcher over de grandeur en misère van het onderzoek doen. Lieke Stelling over 'Bekering in het drama van Shakespeare en zijn tijdgenoten'.
Lees meer


Arnon Grunberg, nieuwe gastschrijver

Het komend studiejaar is Arnon Grunberg gastschrijver van de Universiteit Leiden. Grunberg zal drie collegereeksen verzorgen, en de Bert van Selmlezing en de Albert Verweylezing houden. Grunbergs boek 'Tirza' wordt het zg. Eerstejaarsboek voor de Eerstejaarsboekdag op 1 september.
Lees meer


E-learning seminar in mei

De afdeling Internationalisering organiseert in mei in samenwerking met de afdeling ICT&O een e-learning seminar, om stafleden te informeren over het inzetten van ICT-middelen bij hun taalonderwijs.
Lees meer


Ondertitelen als taalvaardigheid

Het ondertitelen van Indonesische films is aan de vakgroep Toegepaste vreemde talen aan de universiteit van La Rochelle één van de verplichte onderdelen van het taalverwervingsonderwijs.
Lees meer


BoekMarc

Een 'ij' die klinkt als 'aai'? Leidse publicaties door Marc van Oostendorp, met dit keer: Heestermans' 'Leids woordenboek' en 'Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000'. 
Lees meer


Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek

-  UB open tijdens Paasweekend
-  Leeszaal Bijzondere Collecties weer open
-  Extra openingsuren tijdens tentamenperiode
-  Fellows 2001-2008
-  Bruikleen van boeken aan Lakenhal
-  De verzamelingen van Bodel Nijenhuis
-  Symposium Bonaventura Vulcanius   


In de toonkast

In deze rubriek worden dissertaties en boekpublicaties van Leidse medewerkers ten toon gesteld. Deze keer: Mineke Schipper, Never Marry a Woman with Big Feet, in Arabische vertaling. 
Lees meer


‘Studenten moeten inspraak hebben!’

Dit voorjaar zijn er weer verkiezingen voor de studentleden van de faculteitsraad. Wie stelt zich zich kandidaat en waarom? Twee actieve studenten aan het woord.
Lees meer


Publicatielijsten op het web

Uw publicatielijst mèt de bijbehorende digitale documenten zonder veel moeite op uw universitaire homepage èn in Open Access - dat is nu mogelijk.
Lees meer


Digitale archivering inheems Amerikaanse talen

Over de voortgang van het Project WALC (Web-publishing and Archiving Language Corpora) waarin documentatie van een aantal inheems Amerikaanse talen geschikt wordt gemaakt voor een digitaal archief.
Lees meer


ICT Nieuws

'Multifunctionals' gaan in het voorjaar alle kopieerapparaten vervangen, waarmee u kunt printen en scannen via één apparaat. Verder nieuws over VUW: problemen en de afronding van de migratie.
Lees meer


Van het bestuur

Besluit van de maand
Rendementen: “Het faculteitsbestuur stelt de opdracht voor de task force Rendementen vast.” (4 maart 2008)
Lees meer

Besluitenlijsten
1e kwartaal 2008 
Lees meer


Uitbesteding administratie Faculteit der Letteren

De financiële administraties van Letteren en het bestuursbureau zijn een samenwerking gestart als pilot ter voorbereiding van de realisatie van een Financieel Shared Service Center in 2009.
Lees meer


Verlof(registratie)

Sinds januari 2007 vindt de verlofregistratie digitaal plaats door middel van Self Service. Afgelopen jaar is gebleken dat veel medewerkers geen of onvolledig gebruik hebben gemaakt van Self Service.
Lees meer


Corrie Keizer, hoofd Personeel & Organisatie (a.i.)

Kennismaking met Corrie Keizer, hoofd Personeel & Organisatie (ad interim). Haar voornaamste taak is nu om ervoor te zorgen dat de dienst P&O goed toegerust is voor de situatie voor, tijdens en na de reorganisatie van de faculteit.
Lees meer


Mededelingen

In en uit dienst
Overzicht nieuwe en vertrekkende medewerkers (maart - april 2008)
Lees meer


Agenda

  • Symposium Bonaventura Vulcanius 
  • Conferentie: "Affective Operations in Art, Literature, and Politics" 


Laatst Gewijzigd: 29-08-2011