Forum 8e jaargang, nummer 2 (maart 2008)

Een reorganisatieplan om vernieuwing mogelijk te maken

Na overleg met het College van Bestuur is het concept-reorganisatieplan voor de faculteit der Letteren vastgesteld. De boodschap van het concept-reorganisatieplan is weliswaar ernstig, maar ondanks alles toch ook optimistisch. (Nieuwsbrief Forum, update 22 mei 2008)


Kwartiermakers: Van de decaan

Het faculteitsbestuur heeft voor een aantal kwartiermakers gekozen, om de plannen voor herstructurering en reorganisatie te bespreken. De uitkomsten van dit overleg vormen voor het faculteitsbestuur belangrijke bouwstenen om te komen tot definitieve keuzes. (Nieuwsbrief Forum, 18 maart 2008)


In de Toonkast: Mauritiana

In de Toonkast worden dissertaties en boekpublicaties van Leidse medewerkers ten toon gesteld. Mauritiana vol. 3, Documenten in het Koninklijk Huisarchief en in het Archief van de Staten-Generaal. (Nieuwsbrief Forum, 18 april 2008)


Opleiding Koreaans wordt het Europese centrum voor Koreaanse film

De Opleiding Talen en culturen van Korea heeft binnenkort een van de best toegeruste bibliotheken ter wereld, buiten Korea zelf, op het gebied van Koreaanse film. Ze kreeg van de Korean Film Council (KOFIC) een subsidie waarmee ze honderden Koreaanse films en boeken over film aan de bibliotheek kan toevoegen. Dr. Remco Breuker, initiatiefnemer van dit project, verheugt zich op inspirerend taalonderwijs. (Nieuwsbrief Forum, 18 april 2008)


Onderwijscolumn

Wat is het geheim van goed onderwijs? Er werken veel goede en ervaren docenten op de faculteit. Jammer dat we vaak zo weinig tijd hebben om bij elkaar colleges te volgen. Maar er zijn ook andere manieren om elkaar te inspireren. Bijvoorbeeld door goede of bijzondere ervaringen uit te wisselen via een column in Forum. Helen Westgeest opent, op verzoek van de redactie, een serie met onderwijscolumns. (Nieuwsbrief Forum, 18 april 2008)


Gastschrijver Arnon Grunberg

Dit studiejaar is Arnon Grunberg gastschrijver van de Universiteit Leiden. Op donderdag 16 oktober heeft hij de Albert Verweylezing gegeven, onder de titel 'Oorlog en waarheid'.


'Niemand heeft de deur al dichtgegooid'

Interview met prof. Jan Peters over de mogelijke fusie van de kleine faculteiten en letteren tot één faculteit der Geesteswetenschappen: "Ik ben niet zozeer een bemiddelaar, maar meer een ‘procesbegeleider’." (Nieuwsbrief Forum, 18 maart 2008)


Ambivalente klanken

Taalwetenschapper Bert Botma is een van de elf Leidse Veni-winnaars. Hij gaat onderzoek doen naar ‘ambivalente’ klanken. "Het onderzoek naar zulke klanken is boeiend, want ze vormen een probleem voor traditionele theorieën." (Nieuwsbrief Forum, 18 maart)