Blijf op de hoogte. Lees Forum.

Forum 8e jaargang, nummer 1

Inhoudsopgave Forum 8e jaargang, nummer 1 (12 februari 2008 / 4 maart 2008)


Van de decaan

September 2008: nieuw curriculum bacheloropleidingen
Alle bacheloropleidingen van Letteren gaan per 1 september 2008 over op een nieuw studieprogramma. Deze nieuwe programma’s worden in één keer en voor alle studenten ingevoerd (4 maart 2008)
Lees meer

De faculteit in beweging
Wim van den Doel over de gestaag vorderende herstructurering van de letterenfaculteit. "Het eindpunt van het proces zal een versterkte en vernieuwde faculteit zijn".
Lees meer


'Het is hard werken als je vooruit wilt als ontwikkelingsland'

In het kader van de Andrés Bello leerstoel voor Chili is Jose Joaquin Brunner, een van de voornaamste Chileense sociale wetenschappers, in Leiden. “Een oude universiteitsstad is voor elke Latijns-Amerikaan een nieuwe belevenis.” (4 maart 2008)
Lees meer


'Vrouwen hebben meer kans op een asielstatus dan mannen'

Leiden is bolwerk van migratieonderzoek. Leidse onderzoekers van verschillende disciplines en faculteiten komen op 13 maart samen op het eerste interfacultaire symposium over migratieonderzoek, georganiseerd door het Instituut voor Geschiedenis (4 maart 2008)
Lees meer


Onderwijsvernieuwing: Zweten in het medialab

Tijdens de multimediamaand van de masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media hebben 12 studenten in drie groepen samengewerkt aan een project voor de Volkskrant. Een maand lang hebben zij artikelen, filmpjes, foto’s en infographics geproduceerd over het thema ‘de lobbyist’. (4 maart 2008)
Lees meer


Bij brand: eerst saven!

Op woensdag 13 februari vond er een ontruimingsoefening plaats in het Lipsiusgebouw. De medewerkers hadden hierover vooraf bericht ontvangen, studenten wisten nog van niets. Het is de bedoeling dat er regelmatig ontruimingsoefeningen plaatsvinden (4 maart 2008).
Lees meer


'Studenten moeten zichzelf niet onderschatten'

Een gesprek met Roberta D’Alessandro, nieuwe hoogleraar Italiaanse taal en cultuur over verdwijnende dialecten, Petrarca, het ‘si impersonale’ en haar grootse plannen voor de opleiding. “Mijn doel is om het Italiaans meer doelgericht te maken.”
Lees meer


'De Middeleeuwen, herkenbaar en toch ver weg'

Interview met Peter Hoppenbrouwers, nieuwe hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis. Twee keer eerder werkte hij bij de Leidse universiteit. “Uiteindelijk keer je toch weer graag terug bij de alma mater.”
Lees meer


In memoriam em. prof. dr. Erik Zürcher

Op donderdag 7 februari 2008, de eerste dag van het nieuwe Chinese jaar, is professor emeritus Erik Zürcher overleden. Erik Zürcher was een grootheid in de sinologie, die een onschatbare bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd en talloze studenten en collega’s heeft geïnspireerd.
Lees meer


Taalkunde Olympiade steeds populairder

"Ik wil een grote sponsor en regionale voorrondes"
De achtste Taalkunde Olympiade telde dit jaar 125 deelnemers. Een gesprek met Michiel de Vaan, organisator van dit succesvolle evenement
Lees meer


Boeken

BoekMarc
Baure, Baskisch, bedreigde talen en meer: Marc van Oostendorp bespreekt recent verschenen Leidse publicaties.
Lees meer

In de Toonkast  
Nieuw verschenen: Courtly Riddles en De kunst van het versieren 


Nieuws uit de Universiteitsbibliotheek
-  Vakreferenten beter bereikbaar
-  Subsidie voor collecties Boekenoogen, De Jong en Snouck Hurgronje
-  Fellows 2001-2008
-  Grote schenking grafiek
-  Leiden en het boek


Het onderzoek van..

PhD studente Juliette Huber (LUCL) over haar onderzoek naar het Makalero, een taal die gesproken wordt op Oost-Timor: "I am thrilled to be the first linguist to direct her attention exclusively to Makalero." 
Lees meer


Internationalisering

Bericht uit Cairo
De Universiteit Leiden beheert namens een groep van Nederlandse universiteiten en het Ministerie van OCW vier Nederlandse Instituten in het buitenland: in Tokyo, Ankara, Damascus en Cairo. In deze Forum een bericht uit het Nederlands-Vlaams Instituut te Cairo.
Lees meer


Koerdische studenten in Leiden
Tien Koerdische studenten uit Irak volgden in januari gedurende een periode van twee weken crash courses in het Rijksmuseum van Oudheden en aan de Universiteit Leiden. Een verslag door Wilfred van Soldt.
Lees meer


Agenda

  • Eerste interfacultaire Leidse migratiepromovendidag
  • Studium Generale: Leiden en het boek 
  • Symposium Bonaventura Vulcanius 
  • Malay as a Language of Knowledge and Practical Communication 
  • Conferentie: "Affective Operations in Art, Literature, and Politics"


Mededelingen

FEZ
Ruud Witmer, hoofd FEZ (a.i.)
Lees meer

In en uit dienst
Overzicht nieuwe en vertrekkende medewerkers (januari - februari 2008)
Lees meer

Van het bestuur

Besluitenlijsten
1e kwartaal 2008 
Lees meer

Laatst Gewijzigd: 25-08-2011