Colofon

De elektronische nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Forum startte in 2001. Met de naam Forum wilde de redactie uitdrukken dat de nieuwsbrief niet alleen goede verspreiding van belangrijke informatie binnen de faculteit beoogt, maar ook een plaats wil vormen waar gediscussieerd wordt over onderwijs, onderzoek en bestuur. 

Forum is in 2012 gestopt. Meer hierover kunt u nalezen in het laatste nummer van Forum dat werd uitgebracht op 19 april 2012.

Forum verscheen 9 maal per jaar in de vorm van een website met vaste rubrieken (Onderwijs, Onderzoek, Bestuurszaken, Personeelszaken, Internationalisering), een redactioneel van de decaan, artikelen, interviews, columns en personalia.

Redactieadres

Postbus 9515, 2300 RA Leiden
forum@hum.leidenuniv.nl

Redactie

De redactie van Forum (tot en met april 2012): Wim van den Doel, Gerdine Kuggeleijn, Marieke Oe en Jan Sleutels

Laatst Gewijzigd: 19-04-2012