Huisregels WSD-complex

Het WSD-complex kent een aantal huisregels. Deze zijn in een huisreglement vastgelegd en hebben tot doel de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers en medewerkers in het gebouw te waarborgen.

Gebouwen en algemene ruimtes

 • In de gebouwen van het WSD-complex geldt een algeheel rookverbod;

 • Het is verboden te roken nabij een entree;

 • Het is verboden iets te veranderen aan installaties, opstellingen of apparatuur van de Universiteit Leiden zonder schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever;

 • Het is strikt verboden om magnetrons aan te sluiten en te gebruiken in openbare ruimtes en werkkamers. In het restaurant Lipsius is een magnetron beschikbaar voor algemeen gebruik;

 • Huisdieren met uitzondering van hulpdieren zoals een geleidehond zijn niet toegestaan;

 • Laat facultaire eigendommen niet onbeheerd achter, doe uw kamer op slot ook als u slechts enkele minuten weg bent;

 • Sluit ramen en deuren en schakel verlichting en apparatuur uit als u weggaat;

 • Nooduitgangen dienen te worden vrijgehouden;

 • Fietsen dienen uitsluitend geplaatst te worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Fout geplaatste fietsen worden verwijderd;

 • In openbare ruimten dient men zich zo te gedragen dat er geen overlast veroorzaakt wordt;

 • In gangen, toiletten, lift en trappenhuis, mogen geen obstakels geplaatst worden;

 • Het is niet toegestaan de trappen in het gebouw te blokkeren en/of op de trappen te zitten;

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 
 • Werkzaamheden die (geluids)overlast met zich mee brengen dienen op werkdagen plaats te vinden tussen 7:30 en 9:00 uur in de ochtend i.v.m. colleges of in het weekend. Deze werkzaamheden dienen vooraf afgestemd te worden met de complexbeheerder; 
 • De parkeergarages van het WSD complex zijn uitsluitend toegankelijk voor personeel van de universiteit. Voor laden en lossen zijn specifieke plekken aangewezen op het complex. Hier geldt een sta-tijd van maximaal 1 uur; Buiten deze aangegeven plekken mag er niet geparkeerd worden op het WS complex;
 • Het Doeleneiland heeft een woonfunctie en hier dient verkeersgedrag op aangepast te worden; stapvoets rijden, de motor niet laten draaien, knipperlichten uit en niet claxonneren.
 • Het afzetten en ophalen van personen vindt plaats aan de Witte Singel. Het is niet toegestaan hiervoor het Doeleneiland op te rijden;
 • Leveranciers melden zich eerst bij de receptie van het Lipsius voordat wordt gestart met lossen, laden en/of de werkzaamheden.
 
Meld gebreken, opmerkingen, klachten, verzoeken bij UFB Servicedesk. Openingstijden van 09.00 uur tot 17.00 uur, toestel 2400 of Servicedesk@hum.leidenuniv.nl

 


Zonder toestemming van het beheer mogen de volgende zaken zich niet voordoen:

 • Het opgehangen van vlaggen, spandoeken in of aan de gebouwen;

 • Affiches, posters aanbrengen elders dan de daarvoor vast aangewezen prikborden (loungehoek restaurant Lipsius);

 • Het houden van promotionele activiteiten in de verkeersruimten;

 • Het na sluitinguren van gebouwen houden van een borrel, receptie of feest;

 • Huisdieren met uitzondering van hulpdieren zoals een geleidehond zijn niet toegestaan.

Onderwijsruimtes

 • Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen in college- en computerzalen;

 • Zet mobiele telefoon stil of uit tijdens college; 

 • Laat facultaire eigendommen niet onbeheerd achter (tijdens pauzes);

 • Het is niet toegestaan aanwezig meubilair buiten de collegezaal te (ver)plaatsen;

 • Bij gebruik van apparatuur (bijv. loopmicrofoon) verkregen uit de receptie Lipsius, bent u als gebruiker verantwoordelijk voor het geleende goed en het volledig en direct na gebruik retour brengen;

 • Als gebruiker van een collegezaal bent u verantwoordelijk voor het goed en schoon achterlaten van de zaal voor een volgende gebruiker. Sluit daarom na afloop van het college ramen en deuren, schakel verlichting en apparatuur uit.

Meld gebreken, opmerkingen en/of klachten bij UFB Zalenbeheer, openingstijden van 09.00 uur tot 12.00 uur, toestel 2402 of Zalenbeheer@ufb.leidenuniv.nl

Restaurantruimte Lipsius, koffiekamer Noord, - Zuid en Huizinga

 • Het is strikt verboden eigen elektrische apparaten anders dan een studiegerelateerde apparaten (laptop, ipad, netbook e.d.) aan te sluiten en/of te gebruiken in het restaurant;

 • Het is niet toegestaan in het restaurant te studeren tussen 12.00 - 14.00 uur. Tijdens deze periode hebben restaurantgasten voorrang op andere gebruikers;

 • Het is niet toegestaan restaurantmeubilair elders te gebruiken dan in het restaurant;

 • Zonder voorafgaande toestemming van het beheer is het niet toegestaan folders voor promotie- of reclameactiviteiten op enige wijze te verspreiden in het restaurant.

Sancties

 • Bezoekers die de huisregels overtreden en/of aanwijzingen van WSD-medewerkers niet opvolgen, kan de toegang tot het WSD-complex ontzegd worden. In het gebouw zijn videocamera’s aanwezig ter bescherming van uw en onze eigendommen. De Complexbeheerder is bevoegd om passende sancties op te leggen bij overtreding van de huisregels.

 • Aangebrachte schade dient te worden vergoed / Kosten door het niet naleven van regels kunnen te allen tijde in rekening worden gebracht.

Indien u één of meerdere van deze regels niet in acht neemt is de medewerker algemene dienst gemachtigd u hierop te wijzen.

Laatst Gewijzigd: 29-09-2016