Huisvestingsformulieren

Formulieren voor verhuizingen en huisvesting van nieuwe medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen. Verhuizingen en huisvesting kunnen alleen aangevraagd worden door de instituutsmanager, het instituutssecretariaat of een afdelingshoofd (faculteitsbureau) door middel van het invullen van het inhuis- of verhuisformulier.

De faculteit faciliteert elke medewerker met één (al dan niet gedeelde) werkplek (bureau, computer, stoel). Het is facultair beleid dat instituutsvoorzitters, gewoon hoogleraren en afdelingshoofden kunnen beschikken over een eigen kamer. Parttimers en studentassistenten delen hun werkplek. Instituten brengen gastmedewerkers onder binnen de beschikbare ruimte van het insituut. Op basis van het bovenstaande zorgen de eenheden zelf voor de huisvesting van medewerkers.


Huisvesting, verhuizingen of passen kunnen alleen aangevraagd worden door de instituutsmanager, het instituutssecretariaat of een afdelingshoofd (faculteitsbureau) .

Een nieuwe medewerker inhuizen?

Gebruik het inhuisformulier. Hiermee kunt u in één keer de volgende zaken regelen: werkplek, computer, telefonie, kamersleutel, printen met de LU-card, gebouwsleutelpas.

Een medewerker verhuist?

Geef dit door via het verhuisformulier. Met dit formulier geeft u de nieuwe werkplekgegevens door en wordt de verhuizing ingepland.

Een medewerker heeft een gebouwsleutelpas nodig.

Gebruik hiervoor het aanvraagformulier sleutel/gebouwpas medewerker. Dit formulier is alleen bedoeld om passen aan te vragen voor medewerkers die reeds gehuisvest zijn. Passen voor nieuwe medewerkers moeten aangevraagd worden via het inhuisformulier.

Een medewerker autoriseren om te printen dmv LU-card

Indien er voor een medewerker/gast geen inhuisformulier is ingevuld, maar de betreffende persoon wel gemachtigd moet worden om op het SAP-nummer van het Instituut te kunnen printen, kan het formulier Koppeling LU-card tbv printen ingevuld worden. Let op: de medewerker dient zelf de LU-card aan te vragen.


Laatst Gewijzigd: 11-04-2016