Over het WSD complex

Huisregels WSD-complex

Het WSD-complex kent een aantal huisregels. Deze zijn in een huisreglement vastgelegd en hebben tot doel de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers en medewerkers in het gebouw te waarborgen.


Huisvestingsformulieren

Formulieren voor verhuizingen en huisvesting van nieuwe medewerkers van de faculteit Geesteswetenschappen. Verhuizingen en huisvesting kunnen alleen aangevraagd worden door de instituutsmanager, het instituutssecretariaat of een afdelingshoofd (faculteitsbureau) door middel van het invullen van het inhuis- of verhuisformulier.