Project Toekomst Witte Singel-Doelencomplex is van start!

Het WSD-complex is aan vernieuwing toe. Universiteit Leiden Vastgoed is daarom gestart met een verkenningsonderzoek naar de toekomst van het WSD-complex. Omdat de Faculteit der Geesteswetenschappen de meeste gebouwen bemant van dit complex, worden wij nauw betrokken in dit onderzoek. Het is nog niet bekend in welke mate het complex wordt vernieuwd, alles is nog mogelijk: van renovatie tot nieuwbouw. Maar na een lange aanloop is het Project Toekomst WSD-complex gestart!

De staat van de gebouwen

De gebouwen van het WSD-complex verkeren nog in redelijke staat van onderhoud, maar ze zijn verouderd en de indeling ervan laat te wensen over. Daarnaast lopen we in de diverse gebouwen aan tegen ruimtegebrek en inflexibiliteit van de gebouwen, zijn de installaties flink verouderd en zijn diverse panden na ruim 30 jaar zo goed als afgeschreven. Tijd om de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken.

Wil je weten welke gebouwen meegenomen worden in het onderzoek?


Stand van zaken onderzoek

Het verkenningsonderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het WSD-complex is een doorstart naar aanleiding van een initiële vingeroefening die twee jaar geleden al is uitgevoerd. Omdat er op diverse belangrijke aspecten momenteel een ander toekomstbeeld is, heeft Vastgoed ervoor gekozen om met een schone lei een nieuw onderzoek uit te voeren. Hiermee komen eerder ontwikkelde varianten te vervallen.

Eindresultaat van de Verkenningsfase zal bestaan uit drie mogelijke campusconcepten, die van elkaar zullen verschillen in de grootschaligheid van de aanpak: een minimum, medium en maximum variant. Van elk van deze campusconcepten worden de investerings- en exploitatiekosten berekend door Vastgoed. Vanuit de faculteit en haar partners zullen we per campusconcept de voor- en nadelen benoemen.

In de besluitvorming zal op basis van de uitkomsten uit de Verkenningsfase een financieel kader worden bepaald om een ontwerpproces in te gaan. Het streven is een optimaal campusconcept te ontwikkelen met een gebruikshorizon van minimaal 30 jaar (van 2020 tot 2050).

Voor meer informatie over de planning, ga naar de projectplanning.

Samenwerking Vastgoed en FGW

Doordat het onderzoek opnieuw is gestart, heeft FGW de kans om nauw met Vastgoed samen te werken. Zodoende worden de belangen van onze faculteit, onze medewerkers, onze studenten én onze partners vanaf de start goed behartigd. Door deze samenwerking nemen wij deel in het beslissingsproces over de toekomst van onze eigen huisvesting. Jolanda Riel - als Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Complexbeheerder WSD-complex- en Yolanda Ikiz - als Procesmanager visievorming WSD-complex – zijn de hoofdvertegenwoordigers van FGW en behartigen intensief onze belangen in dit project.

Meer informatie over de projectorganisatie bij FGW.

Wat vind jij?

Voor zo’n omvangrijk project als deze kunnen we niet zonder de input van de gebruikers van het WSD-complex. Daarom word jij als gebruiker op verschillende momenten in dit project gevraagd input te leveren of mee te denken. Het eerste moment is 11 februari. Je ontvangt dan een uitnodiging voor de Evaluatie werk- en onderwijsomgeving WSD-complex. 

Laatst Gewijzigd: 06-02-2014