"Van preisoep tot herkansingen"

14 en 15 maart kun je je kandidaat stellen voor de Faculteitsraad. Maar waarom zou je dat doen en waarom is het belangrijk? Faculteitsraadslid Marten Jesse Pot vertelt over zijn ervaringen.

Haagse preisoep

Het nieuwe Wijnhaven gebouw in Den Haag is schitterend. De leden van de faculteitsraad kregen vorige maand een rondleiding en hadden aansluitend de reguliere vergadering met het faculteitsbestuur.

Één van de raadsleden merkte tijdens de vergadering op dat hij de kantine van Wijnhaven had bezocht en dat hij daar was aangesproken door een internationale student. “What kind of soup is that?” Had deze hem toegefluisterd.

Op het begeleidende bordje stond, alleen in het Nederlands, “preisoep”.

“We hebben nu een prachtig nieuw gebouw waar speciaal ook internationale studenten zich thuis zouden moeten voelen. Maar in de kantine staat alles alleen maar in het Nederlands genoemd.”

De leden van het faculteitsbestuur kijken elkaar aan. “Daar gaan we wat mee doen!” Ze zijn duidelijk blij met de inbreng.


Adviezen en bemoeienissen

De faculteitsraad kan zich in principe tegen alle processen binnen de faculteit aan bemoeien. Wettelijk gezien heeft de faculteitsraad op zijn minst adviesrecht op veel zaken, bijvoorbeeld bij de creatie van nieuwe opleidingen of ingrijpende veranderingen in bestaande. Hoewel het faculteitsbestuur het recht heeft om een advies van de faculteitsraad naast zich neer te leggen, is dit tijdens mijn twee termijnen niet voorgekomen. En dat is niet omdat de raad niet kritisch was. Het bestuur nam de raad serieus en koos ervoor om liever langer aan plannen te sleutelen dan tegen een advies in te gaan.

Het herkansen van voldoendes

Daarnaast zijn er ook zaken waarop de faculteitsraad beslisrecht heeft. Op de Onderwijs- en Examenregeling bijvoorbeeld. Zo besloot de raad vorig jaar dat studenten voldoendes zouden moeten mogen herkansen, iets waar het bestuur het grondig mee oneens was. Het herkansen van voldoendes werd hiermee vanaf 1 september 2016 toegestaan. Los van wat je vindt van die beslissing is het een duidelijk voorbeeld van de directe invloed van de raad.

Tijdsinvestering

Het mooie van raadswerk is dat je er zoveel tijd in kunt steken als je wilt. De basis is dat je voor iedere vergadering (ongeveer iedere 6 weken) de stukken die je krijgt aangeleverd gelezen hebt. Ook helpt het als je bij blijft bij de ontwikkelingen binnen de organisatie, zodat je ook proactief kunt reageren. Deze voorbereiding kost je per vergadering ongeveer een dagdeel, vooral in het begin.

Maar je kunt natuurlijk veel meer doen. Je kunt je een dossier eigen maken. Zoals PhD’s in de raad zich vaak richten op de belangen van de PhD-populatie, zo kun je je als ondersteunend personeelslid richten op de ondersteuners, of, in mijn geval als lid van de communicatieafdeling, op zichtbaarheid van de raad binnen de faculteit.

Horen, zien en delen

Het belangrijkste is echter dat je je ogen en oren openhoudt. De raadsleden moeten elkaar op de hoogte houden over wat er leeft binnen de instituten, wat er speelt binnen het faculteitsbureau, wat er zoal in Den Haag gebeurt. Het aankaarten van (potentiële) problemen bij het bestuur heeft in het verleden regelmatig geleid tot bestuurlijke aandacht én oplossingen. Daarom is het zo belangrijk dat de samenstelling van de faculteitsraad een afspiegeling is van de diversiteit van onze faculteit.

Door: Marten Jesse Pot. Lid van de personeelsgeleding van de Faculteitsraad sinds september 2013.

Laatst Gewijzigd: 06-03-2017