Contact

Secretariaat Neerlandistiek / Dutch Studies

Voor alle met de studie samenhangende administratieve zaken (zoals verkrijgen van studiema­te­ri­aal, inleveren van bescheiden) kunnen studenten zich wenden tot het secretariaat. Hier kan men ook inzage vragen in de studieresultaten en andere persoonlijke gegevens die in het studievoortgangssysteem uSis zijn opgenomen.