Zaterdag 14 november 2015 | 10e Zenobiacongres: Mohammed en het einde van de oudheid | Universiteit van Amsterdam

Op zaterdag 14 november 2015 organiseert Stichting Zenobia in samenwerking met LUCIS het 10e Zenobiacongres genaamd: Mohammed en het einde van de oudheid. Locatie: Aula der Universiteit van Amsterdam. Tijd: 10.00-17.30 uur.

Mohammed en het einde van de oudheid

Het tiende Zenobia-congres is geheel gewijd aan de opkomst van de Islam in de context van de late Oudheid. Het congres biedt een hernieuwde kennismaking met de vroege-Islam als een religie die sterk verankerd was in het culturele mozaïek van haar tijd, met evenzovele aanknopingspunten als breuklijnen ten opzichte van het antieke verleden. De lezingen van vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland bieden daarmee een gevarieerd beeld van de wereld waarin de Arabische veroveringen plaatsvonden en de kiem werd gelegd voor een nieuwe monotheïstische wereldgodsdienst.

In de afgelopen twee decennia heeft zich een belangrijk tegengeluid ontwikkeld ten opzichte van de traditionele historische Islamologie.  Naast de traditionele historiografische traditie met zijn aandacht voor Arabische teksten die soms eeuwen na Mohammed tot stand zijn gekomen, is er een verschuiving waarneembaar in de richting van alternatieve onderzoeksvelden, zoals papyrologie, numismatiek, architectuur en archeologie. Het congres “Mohammed en het einde van de oudheid” sluit zich nadrukkelijk aan bij deze interdisciplinaire invalshoek.

Keynote spreker Kevin van Bladel (Associate Professor & Chair of Department of Near Eastern Languages and Cultures, The Ohio State University) heeft een brede kennis van de talen en culturen uit het Nabije Oosten van de Late Oudheid. Zijn publicaties bestrijken een breed gebied van het Sassanidische Perzië tot de Arabische receptie van antieke Griekse, Egyptische, Syrische en Iraanse bronnen. Overige sprekers zijn vooraanstaande wetenschappers die zich bezighouden met o.a. de papyrologie, de pre-islamitische Arabische cultuur en het Byzantijnse rijk.


Programma

Programma Zenobiacongres

Aanmelden

Hier aanmelden

Laatst Gewijzigd: 27-10-2015