Financiële zaken

Subsidiemogelijkheden en declaraties

Leden van LUCAS kunnen werkgerelateerde kosten, zoals voor binnenlandse dienstreizen en interbibliothecair leenverkeer, declareren bij het instituut. Voor enkele activiteiten kan een subsidieaanvraag worden ingediend. Informatie hierover vindt u op deze pagina.


Nationale subsidiemogelijkheden

Lijst van de beschikbare nationale subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de instituutsmanager als u van plan bent een onderzoeksaanvraag te schrijven. Deze kan u informatie geven over de te volgen procedure en in acht te nemen deadlines.