Wetenschappelijke integriteit

Bij vragen omtrent wetenschappelijke integriteit is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt.

Een integere beoefening van wetenschap is cruciaal voor iedere universiteit. Wetenschappelijk onderzoek moet het volle vertrouwen kunnen genieten van andere wetenschappers en van de samenleving.

Bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een medewerker van de Universiteit Leiden, is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt. Prof. dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade is aangesteld als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Zij is te bereiken via telefoonnummer 071-5272163, of via e-mail: i.m.tieken@hum.leidenuniv.nl.

Op deze pagina vind je meer informatie over wetenschappelijke integriteit en de vertrouwenspersoon.


Laatst Gewijzigd: 10-04-2015