Wim van Anrooij benoemd tot lid KHMW

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft Wim van Anrooij uitgenodigd om toe te treden als lid. Dat overkomt niet iedereen.

Wim van Anrooij

Wim van Anrooij

De KHMW, het oudste "Geleerde Genootschap" in Nederland, werd als "Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen" opgericht in 1752, met als doel "het bevorderen van de wetenschap", in de ruimste zin. De doelstellingen van de KHMW heeft zijn warme belangstelling, dus Van Anrooij heeft toegezegd en is toegetreden als lid.


Lidmaatschap KHMW

Keetje Hodshon (1768-1829)

Keetje Hodshon (1768-1829)

De Maatschappij, die sinds 1841 zetelt in het monumentale Hodshon Huis te Haarlem, levert al meer dan 250 jaar een actieve bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en samenleving, een opgave die onverminderd actueel is.
Het lidmaatschap vergt regelmatige deelname aan de bijeenkomsten van de Maatschappij en , wanneer nodig, het deel uitmaken van een jury, bijvoorbeeld van de toekenning van de jaarlijkse Keetje Hodshon Prijs.


Jaarlijkse lezingen

Binnen de Hollandsche Maatschappij vindt uitwisseling van gedachten onder meer plaats via  lezingen en informele onderlinge contacten. Traditioneel zijn er de volgende lezingen: de Winterlezing, de Haarlemse Voordracht in het voorjaar en een lezing in de herfst bij de uitreiking van de Jong Talent Prijzen. Deze lezingen zijn in principe alleen toegankelijk voor directeuren en leden van de Maatschappij. De Haarlemse Voordrachten en Winterlezingen worden ieder jaar gepubliceerd. Nieuw zijn bijeenkomsten van meer algemene aard over onderwerpen als Kunst en Wetenschap, waarbij ook partners welkom zijn.

LUCAS wenst Wim van Anrooij een vruchtbaar lidmaatschap toe!

Meer informatie: www.khmw.nl


Laatst Gewijzigd: 09-07-2015