Afscheidscollege Olf Praamstra

Op 12 juni 2015 sprak Olf Praamstra zijn afscheidsrede uit als bijzonder hoogleraar Nederlandse Literatuur in Contact met Andere Culturen.

Olf Praamstra is sinds 1992 aan de Universiteit Leiden verbonden geweest als universitair hoofddocent Moderne letterkunde aan de Opleiding Neerlandistiek/Dutch Studies. In 2007 werd hij bijzonder hoogleraar.


De titel van zijn afscheidscollege luidde De Nederlandse letterkunde als provinciale literatuur.
Vanuit mondiaal perspectief is de Nederlandse letterkunde een provinciale literatuur. Dat maakt het voor de Nederlandse schrijvers moeilijk om een rol te spelen in de wereldliteratuur. Maar soms lukt het. Een aanprijzing van een gezaghebbend  criticus kan hierin een doorslaggevende rol vervullen, een Nederlands auteur kan in een andere literatuur iets nieuws introduceren, en de reputatie van de vertaler kan verantwoordelijk zijn voor het succes. Maar in alle gevallen speelt de Nederlandse canon geen enkele rol. In tegenstelling tot de receptie van wereldliteraturen als de Engelse en Franse ontbreekt ten aanzien van literaturen uit de periferie, waartoe de Nederlandse behoort, elke kennis van de canon uit het land van de vertaalde auteur. Dat leidt ertoe dat in het internationale literaire veld het beeld van de Nederlandse literatuur totaal verandert. Vanuit mondiaal perspectief lijkt die afkomstig uit een andere provincie.

Lees de gehele rede


Laatst Gewijzigd: 15-07-2015