Taaltest

Op deze website vind je meer informatie over de inschalingstest voor Latijns-Amerikastudies. Alle eerstejaarsstudenten met voorkennis van het Spaans en/of Portugees moeten voor aanvang van hun studie een test afleggen om te bepalen welk taalniveau ze hebben. Ook als je geen voorkennis hebt vragen we je het Language Experience Form in te vullen.

Inschaling op het juiste niveau

Het is voor de opleiding Latijns-Amerikastudies van groot belang dat het taalonderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de voorkennis van de instromende studenten. 

Er zijn verschillende taalmodules. Studenten met een hoger niveau in taalvaardigheid beginnen met een andere module dan studenten zonder voorkennis. Om te bepalen in welke module een student terecht komt is een systeem van inschaling ontwikkeld.

De inschalingstest voor Spaans bestaat uit twee componenten: een online test die je thuis kunt doen (ongeveer 40 minuten) en een kort essay dat je schrijft om de resultaten te bevestigen. Voor de toets krijgen de studenten géén cijfer, het is puur de indicatie van het startniveau. Je hoeft de test ook niet voor te bereiden.
Voor Portugees bestaat de test alleen uit een mondeling gesprek. 

Wij verzoeken je met klem de test zelf en zonder hulpmiddelen te doen. Het doel is immers alleen om jou in de groep te plaatsen waar je op de meest efficiënte manier de taal zult leren. Na het invullen van de test ontvang je een bevestiging en eind augustus een uitnodiging voor het schrijven van het essay.


Geef je voorkennis aan ons door

We verzoeken alle nieuwe studenten om ons via het Language Experience Form te informeren over je taalniveau.

Er zijn drie opties:

1 Heb je geen voorkennis dan kun je dat aangeven.
2 Heb je voorkennis van het Portugees dan vink je dat aan en krijg je eind augustus een uitnodiging voor een gesprek met een docent.
3 Heb je voorkennis van het Spaans of van beide talen dan geef je dat aan en geef je via het formulier ook het resultaat van de online test door. (Voor meer informatie over de talentest, zie hieronder).

Open het Language Experience Form, het formulier wordt automatisch naar de opleiding toegestuurd.

De deadline voor het insturen van het formulier is 22 augustus 2017 .

De taaltest Spaans

Als je voorkennis hebt van het Spaans - omdat je ooit een cursus gevolgd hebt of op een andere, mischien informele manier, kennis van de taal hebt verworven - dan verzoeken we je de taaltest te doen. 

De test bestaat uit drie onderdelen:
1) Grammatica en Woordenschat (30-60 multiple choice vragen)
2) Tekstverklaring (een tekst en bijbehorende vragen, je kunt de tekst steeds terug halen)
3) Luisteren (luister naar een interview, let op: je kan het geluidsfragment maar twee keer afspelen)

De test duurt ongeveer 40 minuten, zorg dat je voldoende tijd neemt. Aan het einde verschijnt een resultaat waarin staat welk niveau je zou moeten volgen. LET OP: Noteer dit resultaat goed zodat je het aan ons door kunt geven.

Klik op deze link om de test te starten


Vragen of problemen?

De opleiding helpt je graag verder met technische of inhoudelijke vragen. Stuur deze aan stucolas@hum.leidenuniv.nl


Laatst Gewijzigd: 26-07-2017